Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Praha 11, Kategorie III chlapci a IV děvčata

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Dům dětí a mládeže Jižní Město

Datum

25.4.2019

Místo

Praha - Pošepného náměstí (Pošepného nám. 2022/3, 148 00 Praha 4)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Eva Mašková 778 524 430 maskova@ddmjm.cz

Startují

ročníky 2005 - 2007
ročníky 2003 - 2005

Soutěže

Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 7,45 do 8,30 hodin.

Startovné

Startovné se nevybírá.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 27.3. do 23.4. do 24 hod

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v místě závodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v místě závodu, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

čtvrtek, 25.4.2019

Čas Disciplíny
08:30 4x60 m Žky Běh
09:00 4x60 m Žcm Běh
09:30 výška Žky dálka Žcm kriket Žcm
10:30 60 m Žcm Běh
11:00 60 m Žky Běh výška Žcm
11:30 dálka Žky koule 3kg Žky
12:00 800 m Žky Běh
12:30 1000 m Žcm Běh
propozice_paticka_PR