Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Praha 11, Kategorie III děvčata a IV chlapci

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Dům dětí a mládeže Jižní Město

Datum

26.4.2019

Místo

Praha - Pošepného náměstí (Pošepného nám. 2022/3, 148 00 Praha 4)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Eva Mašková 778 524 430 maskova@ddmjm.cz

Startují

ročníky 2005 - 2007
ročníky 2003 - 2005

Soutěže

Kategorie IV chlapci 60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 7,45 do 8,30 hodin.

Startovné

Startovné se nevybírá.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 27.3. do 23.4. do 24h

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v místě závodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v místě závodu, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

pátek, 26.4.2019

Čas Disciplíny
08:30 4x60 m Žkm Běh
09:00 4x60 m Žci Běh
09:30 výška Žkm dálka Žci koule 4kg Žci
10:30 60 m Žci Běh
11:00 60 m Žkm Běh výška Žci
11:30 dálka Žkm kriket Žkm
12:00 1500 m Žci Běh
12:30 600 m Žkm Běh
propozice_paticka_PR