2. kolo KP družstev juniorů a dorostu

Hvepa logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Hvězda Pardubice z.s.

Datum

25.05.2019

Místo

Pardubice

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Iva Toušová 775907122 ivatousova@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Luděk Skalický
Řídící soutěže družstev Eva Studničková 732839419 evastudnickova@seznam.cz
Hlasatel Vlastimil Král
Lékař Mgr.Šárka Chamerová
Výsledky zpracoval Ing.Miroslav Vinkler

Startují

ročníky 2000 - 2005
ročníky 2002 - 2005
ročníky 2000 - 2005
ročníky 2002 - 2005

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně od 8,30 hod, technická porada v 8,50 hod tamtéž.

Startovné

Startovné je 1 000,-Kč za družstvo, starty mimo soutěž 100,-Kč/start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 15.5.19 do pátku 24.5.19 do 12,00 hod.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v tribuně stadionu.

Časový pořad

sobota, 25.5.2019

Čas Disciplíny
09:30 2000 m př. Dci dálka Dci kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři oštěp 500g Dky oštěp 600g Jky
09:40 3000 m př. Jři
09:55 2000 m př. Dky
10:00 tyč Jky tyč Dky
10:05 3000 m př. Jky
10:15 100 m Dky Rozběh dálka Jři
10:20 100 m Jky Rozběh
10:25 100 m Dci Rozběh
10:30 100 m Jři Rozběh
10:40 100 m př. Dky
10:45 100 m př. Jky
10:50 110 m př. Dci
10:55 110 m př. Jři
11:00 dálka Dky kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři
11:15 100 m Dky Finále
11:20 100 m Jky Finále výška Jky výška Dky
11:25 100 m Dci Finále
11:30 100 m Jři Finále
11:40 800 m Jky 800 m Dky
11:45 800 m Jři 800 m Dci dálka Jky
11:55 300 m př. Dci
12:00 tyč Dci tyč Jři
12:05 300 m př. Dky
12:10 400 m př. Jři
12:15 400 m př. Jky
12:20 400 m Dky
12:25 400 m Jky
12:30 400 m Dci trojskok Jři trojskok Dci trojskok Jky trojskok Dky koule 5kg Dci koule 6kg Jři disk 1kg Jky disk 1kg Dky
12:35 400 m Jři
13:00 1500 m Jky 1500 m Dky
13:10 1500 m Jři 1500 m Dci
13:20 200 m Dky výška Jři výška Dci
13:30 200 m Jky
13:40 200 m Dci
13:50 200 m Jři koule 3kg Dky koule 4kg Jky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři
14:00 4x400 m Dky
14:05 4x400 m Jky
14:10 4x400 m Dci
14:15 4x400 m Jři