Veřejné závody

Hvepa logo

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl Hvězda Pardubice z.s.

Datum

4.6.2019

Místo

Pardubice

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Iva Toušová 77590712 hvezda-pardubice@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Jana Kárníková

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg
Dorostenky koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg
Juniorky koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg
Junioři koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg
Muži koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg
Ženy koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v kanceláři oddílu v 15,30 hod.

Startovné

Startovné je 100,-Kč za jeden start - disciplinu.

Startovné u startů po termínu je 200,-Kč

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 28. 5.2019 do 4.6.2019 do 12,00 hod.

Časový pořad

úterý, 4.6.2019

Čas Disciplíny
16:30 kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Jky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
17:15 koule 3kg Dky koule 4kg Ž koule 4kg Jky koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
18:00 disk 1kg Ž disk 1kg Jky disk 1kg Dky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M