Pardubický atletický mítink

Hvepa logo

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl Hvězda Pardubice z.s.

Datum

25.6.2019

Místo

Pardubice (Městský atletický stadion Pardubice, Čs. armády 2515)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Toušová Iva
Hlavní rozhodčí RNDr. Jan Zajíc

Startují

ročníky 1929 - 2005
ročníky 1929 - 2005

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 5000 m, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 14,30 hodin.

Startovné

100,-Kč za každý přihlášený start, úhrada při prezentaci 1 hod před zahájením discipliny.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 17.6.2019 do neděle 23.6. do 20,00 hod.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu na stadion.

Časový pořad

úterý, 25.6.2019

Čas Disciplíny
16:30 Slavnostní zahájení
16:35 koule 7,26kg M
16:40 100 m Ž kladivo 4kg Ž
16:50 100 m M
17:00 800 m Ž
17:15 800 m M
17:30 trojskok M disk 2kg M
17:40 400 m Ž koule 4kg Ž
17:50 400 m M
18:15 5000 m M
18:30 disk 1kg Ž
18:35 200 m Ž dálka M kladivo 7,26kg M
18:45 200 m M
19:15 Slavnostní zakončení

Další informace

Finanční odměna pro první tři závodníky ve Velkých cenách:

Muži:100 m, 400 m, 800 m, trojskok, koule, disk, kladivo

Ženy: 100 m, 400 m, 800 m, koule, disk, kladivo

1. místo 3.000,-Kč 

2. místo 2.000,-Kč 

3. místo 1.000,-Kč

- při nesplnění limitu se odměna krátí na polovinu.

Limity pro výplatu plné částky budou uveřejněny na www.hvezda-pardubice.cz.

V ostatních disciplínách obdrží závodníci věcné ceny.

Počet závodníků v disciplině může být upraven po uzavření přihlášek a bude zveřejněn na webu.