I. kolo MPD mužů a žen v hodu kladivem

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Praha Královské Vinohrady

Datum

30.4.2019

Místo

Praha - Vinohrady (Polská 1, Praha 2, 12000)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Martin Ešpandr 607577708 espik@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Martin Dvořák
Řídící soutěže družstev Miroslav Kalous, Petr Mašek 724257639, 7372 miroslav.kalous@cnb.cz, petr.masek111@gmail.com
Výsledky zpracoval Anita Ešpandrová 723117238 kocicit@seznam.cz

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 1929 - 1999

Soutěže

Muži kladivo 7,26kg
Ženy kladivo 4kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly přihlášené do Přeboru Prahy Družstev na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od1.4.2019 do 29.4.2019 do 22h.

Účastníci 4. ročníku závodu Kladivo na Čarodějnice se přihlašují přes webovou stránku oddílu www.vinpr.cz do 29.4.2019 do 20h či na místě v den konání soutěže.

 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v závodní kanceláři.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u kanceláře závodu Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 30.4.2019

Čas Disciplíny
16:00 kladivo 4kg Ž Finále
17:00 kladivo 7,26kg M Finále