3. kolo soutěže družstev mládeže D+J

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Břeclav

Datum

14.09.2019

Místo

Břeclav (Veslařská 1a/2793)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Chlumecký Zbyněk
Hlavní rozhodčí Stanislav Petrjanoš
Hlasatel Petrjanoš Jiří
Lékař Truksová Jitka
Časomíru zajišťuje Vymyslický Tomáš
Výsledky zpracoval Chlumecký Zbyněk

Startují

ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
  1. V soutěžích juniorů
    Junioři a juniorky (2000 - 2001), dorostenci a dorostenky (2002 - 2003) a v rozsahu závodění své věkové kategorie starší žáci a starší žákyně (2004 - 2005).
  2. V soutěžích dorostu
    Dorostenci a dorostenky (2002 - 2003), starší žáci a starší žákyně (2004 - 2005).

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 3000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři kladivo 6,25kg, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící soutěže podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude v rozhlasové kabině /uprostřed cílové rovinky/ a bude otevřena od 8.00.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 6. 9. 2019 do 12.9. 2019 do 20:00.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u rozhlasové kabiny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 14.9.2019

Čas Disciplíny
10:00 výška Dci Finále 1 tyč Dci Finále 1 tyč Jři Finále 1 dálka Dky Finále 1 koule 4kg Jky Finále 1 oštěp 700g Dci Finále 1 chůze 3000m Dci Finále 1 chůze 3000m Dky Finále 1
10:30 100 m př. Dky Běh 1
10:40 100 m př. Jky Běh 1
10:45 koule 3kg Dky Finále 1 oštěp 600g Jky Finále 1
10:50 110 m př. Dci Běh 1
11:00 110 m př. Jři Běh 1 dálka Jky Finále 1
11:10 800 m Dky Běh 1
11:15 800 m Jky Běh 1
11:20 800 m Dci Běh 1 výška Jři Finále 1
11:25 800 m Jři Běh 1
11:30 koule 6kg Jři Finále 1 oštěp 500g Dky Finále 1
11:35 100 m Dky Běh 1
11:45 100 m Jky Běh 1
11:55 100 m Dci Běh 1
12:00 dálka Dci Finále 1
12:05 100 m Jři Běh 1
12:15 400 m Dky Běh 1 koule 5kg Dci Finále 1 oštěp 800g Jři Finále 1
12:20 tyč Dky Finále 1 tyč Jky Finále 1
12:25 400 m Jky Běh 1
12:30 výška Dky Finále 1 výška Jky Finále 1
12:35 400 m Dci Běh 1
12:45 400 m Jři Běh 1
13:00 kladivo 6,25kg Jři Finále 1 2000 m př. Jky Běh 1 2000 m př. Dky Běh 1 dálka Jři Finále 1 disk 1kg Jky Finále 1
13:20 2000 m př. Dci Běh 1 2000 m př. Jři Běh 1
13:40 3000 m Dky Běh 1 3000 m Jky Běh 1
13:45 disk 1kg Dky Finále 1 kladivo 5kg Dci Finále 1
14:00 3000 m Dci Běh 1 3000 m Jři Běh 1 trojskok Dky Finále 1 trojskok Jky Finále 1
14:20 300 m př. Dky Běh 1
14:30 300 m př. Dci Běh 1 disk 1,75kg Jři Finále 1 kladivo 4kg Jky Finále 1
14:40 400 m př. Jky Běh 1
14:50 400 m př. Jři Běh 1
15:00 trojskok Dci Finále 1 trojskok Jři Finále 1
15:05 200 m Dky Běh 1
15:15 200 m Jky Běh 1 disk 1,5kg Dci Finále 1 kladivo 3kg Dky Finále 1
15:25 200 m Dci Běh 1
15:35 200 m Jři Běh 1
15:45 1500 m Dky Běh 1 1500 m Jky Běh 1
16:00 1500 m Dci Běh 1 1500 m Jři Běh 1
16:10 4x100 m Dky Běh 1 4x100 m Jky Běh 1
16:15 4x100 m Dci Běh 1 4x100 m Jři Běh 1
16:20 4x400 m Dky Běh 1 4x400 m Jky Běh 1
16:30 4x400 m Jři Běh 1 4x400 m Dci Běh 1