1. kontrolní závody

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AKM Viktoria Plzeň ve spolupráci s TJ Sušice

Datum

19.4.2019

Místo

Sušice (stadion TJ Sušice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Bohumil Rodek

Startují

ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009

Startují závodníci pořádajících klubů, případně další po uhrazení startovného

Soutěže

Dorostenci disk 1,5kg, oštěp 700g
Dorostenky disk 1kg, oštěp 500g
Atletická přípravka-hoši kriket, plný míč 1kg
Atletická minipřípravka-hoši kriket, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky kriket, plný míč 1kg
Atletická minipřípravka-dívky kriket, plný míč 1kg
Juniorky disk 1kg, oštěp 600g
Junioři disk 1,75kg, oštěp 800g
Žáci disk 1kg, oštěp 600g
Ml. žáci oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně oštěp 400g, kriket
Žákyně disk 0,75kg, oštěp 500g

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky. V soutěžích přípravky a minipřípravky absolvují závodníci, -ice vždy 3 pokusy

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v kanceláři na stadionu od 9,00 hodin 

Startovné

Pro závodníky cizích klubů 60,- Kč bez ohledu na počet disciplín.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.4.2019 do 18.4.2019 do 20:00 hod.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu. 

Časový pořad

pátek, 19.4.2019

Čas Disciplíny
09:30 kriket EleHm Finále kriket EleZm Finále
10:00 kriket Žcm Finále kriket Žkm Finále kriket EleH Finále kriket EleZ Finále plný míč 1kg EleHm Finále plný míč 1kg EleZm Finále
10:30 oštěp 400g Žkm Finále oštěp 500g Žcm Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 500g Žky Finále oštěp 600g Žci Finále oštěp 600g Jky Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g Jři Finále plný míč 1kg EleH Finále plný míč 1kg EleZ Finále
11:15 disk 0,75kg Žky Finále disk 1kg Žci Finále disk 1kg Jky Finále disk 1kg Dky Finále disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále