II. kolo KPD staršího žactva a KP jednotlivců

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hradiště

Datum

14.5.2019

Místo

Uherské Hradiště (Stonky 860, Uherské Hradiště, 68601)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Horák 728312664 hohohorak@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Jiří Michalík
Lékař p. Mojžíšová

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005

Startují družstva a jednotlivci starších žáků a žákyň Zlínského kraje.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí ředitel závodu po poradě s vedoucími družstev.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v klubovně za cílem od 14 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.5. do 12.5.2019  do 20 hodin.

Rozcvičování

Kladivo se uskuteční na atletickém stadioně a závodníci budou mít pouze dva rozcvičovací hody.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu. Cenné věci k vedoucím, šatny slouží pouze k převlékání, jsou společné pro více družstev.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na stadioně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli , a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník pani Mojžíšová. Lékárnička i v závodní kanceláři.

Časový pořad

úterý, 14.5.2019

Čas Disciplíny
14:30 kladivo 3kg Žky kladivo 4kg Žci
15:00 oštěp 600g Žci
15:15 dálka Žky
15:30 100 m př. Žky výška Žci
15:40 100 m př. Žci oštěp 500g Žky
15:50 60 m Žky Rozběh koule 4kg Žci
16:00 60 m Žci Rozběh
16:10 800 m Žky
16:20 800 m Žci tyč Žci tyč Žky koule 3kg Žky
16:25 60 m Žky Finále
16:30 60 m Žci Finále disk 1kg Žci
16:40 200 m př. Žky dálka Žci
16:50 200 m př. Žci výška Žky
17:05 300 m Žky
17:15 300 m Žci disk 0,75kg Žky
17:25 1500 m Žky
17:35 1500 m Žci
17:50 150 m Žky
18:05 150 m Žci
18:20 4x300 m Žky
18:30 4x300 m Žci
18:45 Slavnostní vyhlášení

Další informace

Opět bude ukončeno přihlašování jako na prvním kole dva dny před soutěží tedy12.5. a možnost přihlašování bude dříve, než je uvedeno v propozicích. Propozice byly napsány dříve a já již nemůžu opravit časové údaje v propozicích, ale administrátor je uskuteční. Ředitel závodu.