1.kolo soutěže družstev mlad.žactva MSK

Opava

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl T. J. Sokol Opava

Datum

24.4.2019

Místo

Opava (B.Němcové 22)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Lesák 603772444 jiri.lesak@worldonline.cz
Hlavní rozhodčí Marta Kovářová
Technický ředitel Jaromír Šrek
Lékař Zdena Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran 604314841
Výsledky zpracoval Jaromír Korbel 606443969 korbel@opva.cz

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tělovičně od 14 hodin pro prezentaci.

Startovné

Startovné 300 Kč za družstvo uhraďte v závodní kanceláři před soutěží.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.4. do 23.4. do 20h.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejší travnaté ploše s pilinkou a na ochozu stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotnice Zdena Reichlová bude přítomna v místnosti vedle závodní kanceláře od 15 hodin do ukončení závodů

Časový pořad

středa, 24.4.2019

Čas Disciplíny
15:30 pětiboj Žkm
15:45 pětiboj Žcm

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.