3.kolo soutěže družstev mlad.žactva MSK

Opava

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

23.5.2019

Místo

Opava (B.Němcové 22)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Marta Kovářová 736411070 m.kovarova@volny.cz
Hlavní rozhodčí Milan Vacula
Technický ředitel Jaromír Šrek
Lékař Zdena Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran
Výsledky zpracoval Jiří Lesák 603772444 sokolopava@tiscali.cz

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tělovičně od 14,30 hodin pro poradu vedoucích, prezentaci, kontrola a oprava přehledu startujících.

Startovné

Startovné 300 Kč za družstvo uhraďte v závodní kanceláři před soutěží.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 9.5. do 22.5. do 20 hodin

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejší travnaté ploše nebo na ochozu stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v průchodu pod tělocvičnou.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotnice Zdena Reichlová bude přítomna v místnosti vedle závodní kanceláře od 15 hodin do ukončení závodů

Časový pořad

čtvrtek, 23.5.2019

Čas Disciplíny
15:30 60 m př. Žkm Běh výška Žkm dálka Žcm koule 3kg Žcm oštěp 500g Žcm kriket Žkm
15:50 60 m př. Žcm Běh
16:20 60 m Žkm Běh
16:50 60 m Žcm Běh
17:20 800 m Žkm Běh
17:30 800 m Žcm Běh výška Žcm dálka Žkm koule 2kg Žkm oštěp 400g Žkm kriket Žcm
17:40 300 m Žkm Běh
18:00 300 m Žcm Běh
18:20 1500 m Žkm Běh
18:30 1500 m Žcm Běh
18:40 150 m Žkm Běh
19:10 150 m Žcm Běh
19:40 4x60 m Žkm Běh
19:50 4x60 m Žcm Běh

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky v areálu stadionu není povoleno, brána bude uzavřena..

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.