D-H-D, 10 km na dráze, běh a chůze, 51. ročník

logo_var1

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ASK Děčín

Datum

1.5.2019

Místo

Děčín

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Calda Jaroslav 606622413 jaroslav.calda@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Zdeněk Hrnčíř

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1929 - 1999

Soutěže

Muži 10000 m, chůze 10000m
Ženy 10000 m, chůze 10000m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na stadionu od 8.30h

Startovné

pro všechny kategorie   70,- Kč,

přihlášky v den závodu na místě 90,- Kč

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 23.4.2019 do 30.4.2019, 16.00h

nebo písemně na zdenek.pad@centrum.cz do 30. 4. 2019

výjimečně na stadionu 1. 5. do 9,30 hodin

Šatny

Šatny jsou k dispozici na stadionu k převlečení, cenné věci je možno uložit u pořadatele.

Časový pořad

středa, 1.5.2019

Čas Disciplíny
10:00 10000 m M Běh A 10000 m Ž Běh A
11:00 10000 m M Běh B 10000 m Ž Běh B
13:30 chůze 10000m Ž Finále chůze 10000m M Finále

Další informace

Protože zapisujeme ručně časy všem v každém kole, 

doporučujeme mít svého zapisovatele.  Každý zapisovatel,

který bude zapisovat alespoň 2 závodníky obdrží 50 Kč.