KP jednotlivců staršího žactva Libereckého kraje

logo_liaz

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

15.6.2019

Místo

Jablonec nad Nisou

Vedoucí činovníci

Technický delegát Eva Mikulová 775358466 evami@seznam.cz
Ředitel závodu Pavel Procházka
Hlavní rozhodčí Bořivoj Všetečka
Lékař Olga Blechová
Výsledky zpracoval Martin Mikula marmiky@seznam.cz

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005

Start je povolen ve 3 individuálních disciplínách a 2 štafetách.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky.

Základní výšky:     výška        tyč

žáci                       140 cm      220 cm
žákyně                  125 cm      180 cm

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v přístavbě atletické haly nad cílovou rovinkou od 8.00 hodin.

Startovné

Závodníci platí startovné ve výši 60 Kč za disciplínu. Závodníci startující mimo soutěž hradí dvojnásobné startovné.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od soboty 8. června do pátku 14. června do 20:00.

V den závodu lze provést jedině škrty

Změny disciplín nebo dohlášky zcela výjimečně pouze pokud to bude časově možné za poplatek 100 Kč za disciplínu.

Rozcvičování

Je možné využt sportovní areál v Srnčím dole a přilehlé prostory stadionu Střelnice, výjimečně také na stadionu za podmínky dodržování maximální pozornosti a kázně s respektováním probíhajících soutěží.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí předložit ke kontrole od 9:30 do 11:30 hodin rozhodčímu v označeném skladu za cílovou rovinkou.

Šatny

Jsou k dispozici v hale pro žákyně v 1. psochodí a pro žáky ve 2. poschodí. Cenné věci nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci (přízemí haly) proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku v šatně. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informačních tabulích u vstupu na stadion.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informačních tabulích u vstupu na stadion. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude k dispozici v přístavbě atletické haly v označené místnosti.

Časový pořad

sobota, 15.6.2019

Čas Disciplíny
09:30 1500 m př. Žci 1500 m př. Žky
09:50 4x60 m Žky
10:00 výška Žky disk 0,75kg Žky kladivo 4kg Žci
10:05 4x60 m Žci
10:10 tyč Žci
10:20 60 m Žky Rozběh
10:35 60 m Žci Rozběh
10:50 800 m Žky dálka Žci disk 1kg Žci kladivo 3kg Žky
11:00 800 m Žci
11:10 100 m př. Žky
11:20 100 m př. Žci
11:30 60 m Žky Finále výška Žci
11:40 60 m Žci Finále tyč Žky koule 4kg Žci oštěp 500g Žky
11:50 300 m Žky dálka Žky
12:00 300 m Žci
12:10 1500 m Žky
12:20 1500 m Žci
12:30 200 m př. Žky koule 3kg Žky oštěp 600g Žci
12:40 200 m př. Žci
12:50 150 m Žky
13:05 150 m Žci
13:20 4x300 m Žky
13:30 4x300 m Žci

Stravování

Bude otevřen stánek na stadionu ve fobalové tribuně.

Další informace

Závod v hodu kladivem se uskuteční v Srnčím dole (400 m od stadionu).

Časový pořad může být upraven v závislosti na počtu závodníků a bude k dispozici u prezentace v závodní kanceláři.