1. kolo KPD staršího žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ VS Tábor, z. s.

Datum

1.5.2019

Místo

Tábor (U Stadionu Míru 1579, 390 03 Tábor)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Bohuslava Váňová BohuMohu@seznam.cz
Ředitel závodu Lucie Šetelíková setyyx@gmail.com
Hlavní rozhodčí Ing. Václav Tipka
Hlasatel Martin Zvoníček
Lékař Denisa Chládková

Startují

ročníky 2004 - 2007
ročníky 2004 - 2007

Soutěže

Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky a brožury JčKAS Atletické soutěže 2019.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v hlavní budově nad cílem od 08:45 do 9:30 hodin.

Přihlášky

Předběžné přihlášky (kromě štafet) podávají oddíly pouze na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) do pondělí 29.4.2019 do 20:00 hodin.

Definitivní přihlášky (pouze škrty u nepřítomných závodníků) v závodní kanceláři do 9:15 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičení provádějte na rozcvičovací rovince pod stadionem (průchod pod bránou vítězů). Rozcvičování na ploše stadionu je zakázáno.
 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově a slouží pouze pro převlečení. Pořadatel neručí za věci zde odložené.
 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na nástěnce umístěné na budově v prostoru nad cílem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 1.5.2019

Čas Disciplíny
10:00 100 m př. Žky výška Žci dálka Žky koule 3kg Žky kladivo 4kg Žci
10:15 100 m př. Žci tyč Žky
10:30 800 m Žky
10:50 1500 m Žci
11:00 kladivo 3kg Žky oštěp 600g Žci
11:05 60 m Žci výška Žky
11:30 60 m Žky tyč Žci dálka Žci
12:00 300 m Žci koule 4kg Žci oštěp 500g Žky
12:20 300 m Žky
12:40 4x60 m Žci
12:50 4x60 m Žky

Stravování

Bufet bude k dispozici od 10:00 hodin v areálu plaveckého bazénu vedle stadionu Míru.

Parkování

V areálu atletického stadionu je omezená parkovací plocha. Parkování pro veřejnost a závodníky je určeno na velkém parkovišti u plaveckého stadionu.

Další informace

OMEZENÍ STARTŮ

V jednotlivých kolech může za družstvo nastoupit maximálně 20 starších žáků či starších žákyň.

Pozn. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového pořadu.