Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Praha 8, Kategorie III. a IV. dívky

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje David Jaroš okresní rada AŠSK Praha 8

Datum

30.4.2019

Místo

Praha - ZŠ Burešova (Základní škola Praha 8, Burešova 14)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Technický delegát David Jaroš 775320382 jaroš@zsburesova.cz
Ředitel závodu David Jaroš 775320382 jaros@zsburesova.cz
Lékař Richard Kresta kresta@ddmp8.cz
Výsledky zpracoval Richard Linhart linhart@zsburesova.cz

Startují

ročníky 2005 - 2007
ročníky 2003 - 2005

Družstva všech škol na území ČR soutěží v příslušných věkových kategoriích.Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků (závodnic)ve všech úrovních soutěže.Kategorie III -mladší žáci, mladší žákyně ročník narození 2005, 2006, 2007základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnáziíKategorie IV -starší žáci, starší žákyněročník narození 2003, 2004, 2005základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnáziíPro účast družstva v soutěži je nutné splnit všechny 3 podmínky:-Družstvo je složeno z žáků jedné školy-Členové družstva musí odpovídat stupněm školy-Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození Všechny tři podmínky musí být splněny zároveň. Start závodníka je možný jen v jedné kategorii na všech úrovních soutěže.

Soutěže

Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v bílé budově na hřišti ZŠ Burešova od  7:15 hodin

Startovné

dobrovolné :)

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od  do 15.4. 2019 do 29.4.2019 ( 23:59)

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách šaten ZŠ Burešova

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v 8:00

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 30.4.2019

Čas Disciplíny
08:00 60 m Žkm Běh 60 m Žky Běh
08:30 4x60 m Žkm Běh
09:00 4x60 m Žky Běh
09:30 výška Žkm Běh výška Žky Běh dálka Žkm Běh dálka Žky Běh koule 3kg Žky Běh kriket Žkm Běh
11:00 600 m Žkm Běh
11:30 800 m Žky Běh

Parkování

Parkování pouze pro pořadatele

propozice_paticka_PR