2.kolo KPD LKAS staršího žactva - skupina B

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Slovan Liberec, z.s.

Datum

23.5.2019

Místo

Liberec (SPORT PARK atletický stadion Horní Růžodol)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Šebelka Karel 725338777 atletika.lib@volny.cz
Hlavní rozhodčí Kateřina Nohýnková
Řídící soutěže družstev Mgr.Jeřábek Petr 608280509 p.jer@seznam.cz
Hlasatel Karban Jiří
Lékař Jenka Petr 603203105
Hospodář Mgr. Landová Lenka 722738090 atletika.lib@volny.cz
Časomíru zajišťuje Mgr. Jeřábek Petr 608280509 p.jer@seznam.cz
Výsledky zpracoval Mgr. Jeřábek Petr 608280509 p.jer@seznam.cz

Startují

ročníky 2004 - 2006
ročníky 2004 - 2006

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 800 m, 100 m př., 200 m př., 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, chůze 2000m
Žákyně 60 m, 150 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, chůze 2000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 16.5.2019 10:00 do 22.5.2019 20:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlých sektorech.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v cílovém prostoru v domečku.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v objektu pod centrem A-styl, a to pro závodníky šatny č. ___ a pro závodnice šatny č. ___ Dále je možnost využít šatny na tribuně, slouží pouze k převlečení, pořadatel neručí za případné ztráty. Cenné věci lze možno uschovat v závodní kanceláři.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na kamerovém domečku. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na cílovém domečku, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Stanoviště zdravotního dozoru je v cílovém prostoru v automobilu VZS. 

Časový pořad

čtvrtek, 23.5.2019

Čas Disciplíny
15:30 výška Žky tyč Žci koule 4kg Žci kladivo 3kg Žky chůze 2000m Žky chůze 2000m Žci
16:00 100 m př. Žky Běh dálka Žci
16:15 100 m př. Žci Běh kladivo 4kg Žci
16:30 60 m Žky Rozběh
16:45 60 m Žci Rozběh
17:00 1500 m Žky Běh výška Žci koule 3kg Žky
17:15 800 m Žci Běh dálka Žky disk 1kg Žci
17:30 60 m Žky Finále tyč Žky
17:40 60 m Žci Finále
17:55 200 m př. Žky Běh
18:10 200 m př. Žci Běh disk 0,75kg Žky
18:25 150 m Žky Běh
18:40 150 m Žci Běh
19:00 4x300 m Žky Běh
19:10 4x300 m Žci Běh

Stravování

Občerstvení je možné v centru A-styl nebo v restauraci Stadion.