Svitavské víceboje

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Svitavy, z. s.

Datum

27.4.2019 - 28.4.2019

Místo

Svitavy (Svitavský stadion, U stadionu 17, 568 02 Svitavy)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ondřej Klička ondrej.klicka@centrum.cz
Ředitel závodu Ondřej Klička ondrej.klicka@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Josef Marek

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009


Přípravka I* (roč. nar. 2012 a 2013): dvojboj
Přípravka II* (roč. nar. 2010 a 2011): trojboj
Nejmladší žáci a žákyně (roč. nar. 2008 a 2009): čtyřboj
Mladší žáci a žákyně (roč. nar. 2006 a 2007): pětiboj
Starší žákyně (roč. nar. 2004 a 2005): sedmiboj (2denní)
Starší žáci (roč. nar. 2004 a 2005): devítiboj (2denní)
* pozn.: Kategorie Přípravka I a Přípravka II jsou smíšené, hoši a dívky jsou v těchto kategoriích klasifikováni a vyhlašováni společně

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, dálka, kriket
Žáci 60 m, 300 m, 1000 m, 1500 m, 100 m př., výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g, devítiboj
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, oštěp 500g, kriket, pětiboj
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, oštěp 400g, kriket, pětiboj
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, sedmiboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Přihláška předem:

          Přípravka I a Přípravka II: 80,- Kč

          Ostatní víceboje: 100,- Kč

          Start ve vybrané disciplíně mimo víceboj: 50,- Kč za každý start

Přihláška na místě:

          Přípravka I a Přípravka II: 200,- Kč

          Ostatní víceboje: 500,- Kč

          Start ve vybrané disciplíně mimo víceboj: 100,- Kč za každý start

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.4.2019.12:00 do 25.4.2019.20:00.

Neregistrovaní závodníci předem mailem na ondrej.klicka@centrum.cz do čtvrtka 25.4.2019 20:00.

Časový pořad

sobota, 27.4.2019

Čas Disciplíny
00:00 pětiboj Žcm pětiboj Žkm sedmiboj Žky devítiboj Žci
10:00 60 m př. Žcm kriket EleH
10:10 60 m př. Žkm
10:20 100 m př. Žci kriket EleZ
10:30 100 m př. Žky
10:50 60 m EleH kriket Žcm
11:00 dálka EleHm 2 dálka EleZm 2 kriket Žkm
11:10 60 m EleZ
11:20 disk 1kg Žci
11:30 60 m EleHm 1 60 m EleZm 1 výška Žky výška Žkm dálka EleH
11:40 60 m EleHm 2 60 m EleZm 2
11:50 60 m Žcm
12:00 dálka EleZ kriket EleHm 1 kriket EleZm 1
12:10 60 m Žkm kriket EleHm 2 kriket EleZm 2
12:30 600 m EleH tyč Žci dálka Žcm
13:00 600 m EleZ dálka Žkm koule 3kg Žky
13:50 800 m Žcm
14:10 800 m Žkm oštěp 500g Žcm oštěp 600g Žci
14:30 150 m Žky

neděle, 28.4.2019

Čas Disciplíny
10:00 60 m Žci dálka Žky
10:20 60 m Žky
11:00 dálka Žci
11:20 oštěp 400g Žkm oštěp 500g Žky
12:20 koule 4kg Žci
12:30 800 m Žky
13:00 300 m Žci
13:20 300 m Žky výška Žci výška Žcm
14:00 1500 m Žci
14:30 1000 m Žci

Další informace

Propozice ke stažení na webu pořádajícího oddílu