KPJ ml. žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Svitavy, z. s.

Datum

01.06.2019

Místo

Svitavy (Svitavský stadion, U stadionu 17, 568 02 Svitavy)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef Marek 602 94 66 55 marek.josef@email.cz
Hlavní rozhodčí Radomír Skalický

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009

Závod je společný pro kategorii staršího i mladšího žactva. Celkový časový pořad viz. brožura PaKAS. Závod staršího žactva má samostatné propozice a přihlašování.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování:

  • výška mladší žáci 130 cm, do 145 po 5 cm, dále po 3 cm.
  • výška mladší žákyně 120 cm, do 135 po 5 cm, dále po 3 cm.

Postup z rozběhů na 60 m - vítěz z každého rozběhu plus další nejrychlejší závodníci do do celkového počtu 8 závodníků.

Rozcvičování pro vrhy a hody je možné pouze za přítomnosti vrchníka disciplíny. V případě porušení tohoto nařízení nese plnou zodpovědnost za své svěřence vedoucí družstva a trenér. Ředitel závodu má právo závodníka porušujícího toto nařízenívyločit ze závodu bez předcházejícího upozornění.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

Pro závodníky z registrované v Pardubickém kraji 50 Kč/nahlášený start, pro závodníky mimo Pardubický kraj a případné starty mimo soutěž 100 Kč/přihlášený start. V případě pozdní nebo špatně zaslané přihlášky (za špatně zaslanou přihlášku se počítá i přihláška zaslaná mailem) bude účtováno zvýšené startovné 100 Kč / start. Startovné musí být uhrazeno před zahájením soutěže. Bez uhrazení startovného nebudou závodníci připuštěni k závodu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 27.5.2019 do 30.5.2019 do 18:00.

V případě pozdní nebo špatně zaslané přihlášky (za špatně zaslanou přihlášku se počítá i přihláška zaslaná mailem) bude účtováno zvýšené startovné 100 Kč / start. Startovné musí být uhrazeno před zahájením soutěže. Bez uhrazení startovného nebudou závodníci připuštěni k závodu.

Rozcvičování

Rozcvičování pro vrhy a hody je možné pouze za přítomnosti vrchníka disciplíny. V případě porušení tohoto nařízení nese plnou zodpovědnost za své svěřence vedoucí družstva a trenér. Ředitel závodu má právo závodníka porušujícího toto nařízení vyloučit ze závodu bez předcházejícího upozornění.

Časový pořad

sobota, 1.6.2019

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žcm
10:10 60 m př. Žkm dálka Žcm
10:25 výška Žkm
11:05 1500 m Žcm dálka Žkm oštěp 400g Žkm
11:15 60 m Žcm Rozběh
11:25 60 m Žkm Rozběh výška Žcm
11:55 800 m Žkm koule 2kg Žkm
12:05 800 m Žcm oštěp 500g Žcm
12:35 60 m Žcm Finále
12:45 60 m Žkm Finále
12:55 koule 3kg Žcm
13:10 300 m Žkm
13:20 300 m Žcm
14:15 150 m Žkm
14:25 150 m Žcm
15:15 4x60 m Žkm
15:25 4x60 m Žcm