Atletický mítink královského města - 6. ročník

Logo ATKAD

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIKA Kadaň z.s.

Datum

18.06.2019

Místo

Kadaň

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Flanderka Petr 606 658 803 flape@email.cz
Ředitel závodu Peleška Václav 606 656 889 peleska@ktkadan.cz
Technický ředitel Flanderka Petr 606 658 803 flape@email.cz
Časomíru zajišťuje Průša Pavel 605 503 270 prusa@casomirapisek.cz
Výsledky zpracoval Průša Pavel 605 503 270 prusa@casomirapisek.cz

Startují

ročníky 1930 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2009
ročníky 1930 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2009

Mladší žactvo soutěží pouze v trojboji (60 m, skok daleký - jen 3 pokusy a 800 m)

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m
Žáci 60 m, 150 m, 800 m, 100 m př.
Ml. žáci trojboj
Ml. žákyně trojboj
Žákyně 60 m, 150 m, 800 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v den závodu od 15:30 – v tribuně (fotbalová klubovna)

Startovné

50 Kč za disciplínu, víceboj mladšího žactva 80 Kč

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 12.6.2019 do 17.6.2019 23:59 hod, neregistrovaní e-mailem na flape@email.cz. Ve výjimečných případech v den závodu nejpozději 60 minut před zahájením za startovné zvýšené o 20 Kč.

Šatny

Šatny a WC jsou k dispozici v budově tribuny. Pořadatel za věci uložené v šatnách neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 18.6.2019

Čas Disciplíny
16:25 100 m př. Žci
16:30 60 m Žcm trojboj Žcm
16:45 60 m Žkm trojboj Žkm
17:00 skok daleký Žcm 60 m Žci
17:10 60 m Žky
17:25 skok daleký Žkm 100 m M
17:40 100 m Ž
17:50 400 m M
18:00 400 m Ž
18:10 1500 m M
18:20 800 m Žci
18:25 800 m Žky 800 m Ž
18:35 800 m Žcm
18:50 800 m Žkm
19:05 200 m M
19:15 200 m Ž
19:25 150 m Žci
19:35 150 m Žky

Další informace

Důležitá upozornění: Časový pořad může být upraven v závislosti na počtu závodníků. Vyhlašování proběhne v blocích podle dokončených disciplín.

Ceny:  První tři v mužské a ženské kategorii  a v kategorii staršího žactva obdrží diplom a věcnou cenu. Ve víceboji mladšího žactva obdrží první tři diplom a cenu a malé ceny obdrží i ti na čtvrtém a pátém místě

Informace:  Václav Peleška - 606 656 889, peleska@ktkadan.cz nebo Petr Flanderka - 606 658 803, flape@email.cz

sponzoři