Atletické pondělí

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Litomyšl

Datum

16.9.2019

Místo

Litomyšl (městský stadión Černá hora)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jan Kubíček 777249816 jan.kubicek@skmlit.cz
Ředitel závodu Petr Doseděl
Hlavní rozhodčí Mgr. Petr Jonáš

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky

V disciplínách kladivo, oštěp disk mohou startovat všechny kategorie s příslušným nářadím

Sektor pro kladivo je omezen délkou 65m!!

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na stadiónu od 15.30 hodin

Přihlášky

30 min. před zahájením disciplíny v kanceláři tribuny stadiónu

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v nářaďovně stadiónu

Šatny

Šatny jsou k dispozici na stadiónu, a to pro závodníky šatny č.1 a pro závodnice šatny č.2 Dále je možnost využít tribunu stadiónu

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pondělí, 16.9.2019

Čas Disciplíny
16:30 150 m výška kladivo 7,26kg
17:30 1000 m disk 2kg oštěp 800g