Atletické pondělí

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Litomyšl

Datum

14.10.2019

Místo

Litomyšl (městský stadión Černá hora)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Kubíček 777249816 jan.kubicek@skm-lit.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Petr Jonáš

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Technická ustanovení

Ve vrhačských disciplínách budou soutěže pro všechny kategorie s příslušným nářadím!

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 14 hodin v tribuně stadiónu

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 8.10.2019 do 14.10.2019 do 12,00, nebo na místě nejpozději 1hod. před začátkem disciplíny

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v tribuně stadiónu

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadiónu

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pondělí, 14.10.2019

Čas Disciplíny
15:00 oštěp 800g
15:30 výška kladivo 7,26kg
16:00 koule 7,26kg
16:30 disk 2kg kriket
17:00 1000 m