1. kolo OMD juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Karlovarský krajský atletický svaz

Datum

8.5.2019

Místo

Karlovy Vary (Západní ulice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jacek Přibáň 777740235
Hlavní rozhodčí Jaroslav Vébr
Technický ředitel Lucie Markusková, Vít Mašek
Lékař MUDr. Petr Pavelka
Časomíru zajišťuje ŠAK Chodov 773778396
Výsledky zpracoval ŠAK Chodov

Startují

ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 110 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 100 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 100 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 110 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 6kg, oštěp 800g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově na stadionu od 10:00 hodin.

Řídící pracovníci: 

junioři, dorostenci - Pavel Novák, tel. 777126648

juniorky, dorostenky - Josef Pšajdl, tel. 728093594

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 29.4.2019 do 6.5.2019 do 20:00 hodin.

Přihlášky štafet se podávájí na místě. 

15 minut před technickou poradou provedou vedoucí družstev v závodní kanceláři škrty nenastoupených závodníků. Při technické poradě předložte soupisky, tiskopis přehled startujících  včetně  štafet  na kartičkách - jako platný přehled startů  řídícímu pracovníkovi (ŘP). V přehledu startujících je možné provádět pouze odhlášky. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na stadionu s ohledem na probíhající soutěže a disciplíny.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v hlavní budově na stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově na stadionu ve velmi omezené míře pouze k převléknutí. 

Pořadatel neručí za případné ztráty !

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli včetně průběžného pořadí soutěží družstev.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz

Časový pořad

středa, 8.5.2019

Čas Disciplíny
10:00 porada vedoucích družstev
11:00 110 m př. Jři výška Jři výška Dci dálka Jky dálka Dky oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři
11:10 110 m př. Dci
11:25 100 m př. Jky 100 m př. Dky
11:50 800 m Jři 800 m Dci
12:00 800 m Jky 800 m Dky výška Jky výška Dky tyč Jky tyč Dky dálka Jři dálka Dci koule 3kg Dky koule 4kg Jky
12:15 100 m Jři Rozběh
12:25 100 m Dci Rozběh
12:35 100 m Jky Rozběh
12:45 100 m Dky Rozběh
13:00 400 m Jři
13:10 400 m Dci
13:15 tyč Jři tyč Dci
13:20 400 m Jky
13:30 400 m Dky koule 5kg Dci koule 6kg Jři oštěp 500g Dky oštěp 600g Jky
13:45 100 m Jři Finále
13:50 100 m Dci Finále
13:55 100 m Jky Finále
14:00 100 m Dky Finále
14:15 3000 m Jři 3000 m Dci
14:35 3000 m Jky 3000 m Dky
15:05 200 m Jři
15:15 200 m Dci
15:25 200 m Jky
15:35 200 m Dky
15:50 4x100 m Jři 4x100 m Dci
16:00 4x100 m Jky 4x100 m Dky

Stravování

Na stadionu bude otevřený stánek s občerstvením. 

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky je přímo před vstupem na stadion.

Další informace

Závodí se podle pravidel atletiky a soutěžního řádu vydaného ČAS pro soutěže družstev a dle tohoto rozpisu. Každý se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí! Dbejte pokynů rozhodčích a pořadatelů, zejména na sektorech dlouhých hodů.