1. KMD staršího žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub Atletika Klatovy

Datum

16.5.2019

Místo

Klatovy (Domažlická 609, Klatovy 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Němec Bohumil
Hlavní rozhodčí Mgr. Irena Stahlová
Technický ředitel Běl Karel
Řídící soutěže družstev Pšajdl Josef - starší žáci, Mülerová Denisa - starší žákyně
Hlasatel Koželuh Vojtěch
Lékař Andrea Jarošíková
Hospodář Görner Tomáš
Časomíru zajišťuje Plzeňská sportovní o.p.s. M. Weber
Výsledky zpracoval Procházka Michal

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005

Soutěže

Žáci 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., 1500 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v budově u atletického stadionu od 15:00 hodin.

Startovné

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 14. 5. 2019 do 20:00 hod. 

Výdej startovních čísel

Startovní čísla budou vydána závodníkům v bězích nad 400 metrů a štafetách. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v: přilehlém lesoparku Hůrka, příp. travnaté ploše stadionu. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu ve svolavatelně.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné u cíle. Po provedené prezenci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezence a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou odvislé od časového pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli umístěné u svolavatelny.
 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přilehlé budově stadionu - v posilovně. Možno také využít šatny mužů a žen Atletiky Klatovy. Místa lze využít k převlečení, za odložené věci pořadatel neručí. 

Startovní listiny


Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje vrchní rozhodčí spolu s řídícím pracovníkem soutěže.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po ukončení discipliny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
 

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna zdravotníkem. Ohlašování úrazů ve svolavatelně. 

Časový pořad

čtvrtek, 16.5.2019

Čas Disciplíny
15:00 porada vedoucích družstev
16:00 100 m př. Žci Finále výška Žci Finále dálka Žky Finále koule 4kg Žci Finále oštěp 500g Žky Finále
16:15 100 m př. Žky Finále
16:30 60 m Žci Rozběh
16:40 60 m Žky Rozběh disk 0,75kg Žky Finále
16:55 800 m Žci Finále
17:05 800 m Žky Finále
17:10 výška Žky Finále dálka Žci Finále koule 3kg Žky Finále oštěp 600g Žci Finále
17:20 1500 m př. Žci Finále
17:30 60 m Žci Finále disk 1kg Žci Finále
17:35 60 m Žky Finále
17:50 300 m Žci Finále
18:00 300 m Žky Finále
18:15 4x60 m Žci Finále
18:30 4x60 m Žky Finále

Stravování

Na stadionu bude k dispozici občerstvení umístěné ve Fitness Gym centru v budově zimního stadionu - příchod z plochy atletického stadionu.