2. kolo KMD mladšího žactva sk. A

hlavicka

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

23.5.2019

Místo

Plzeň (Stadion města Plzně, Vejprnická 1253/36, 318 00 Plzeň 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Pavel Kovalský skplz@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Vladimír Bartůněk skplz@seznam.cz
Řídící soutěže družstev Denisa Müllerová 728299176 mullerova.denda@seznam.cz
Časomíru zajišťuje David Bohmann 601328571 bohmannd@gmail.com
Výsledky zpracoval David Bohmann 601328571 bohmannd@gmail.com

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

Družstva mladších žáků:

AC Domažlice, z.s., Atletika Klatovy, AK Škoda Plzeň „A“, AK Škoda Plzeň „B“

Družstva mladších žákyň:

AC Domažlice, z.s., Atletika Klatovy, AK Škoda Plzeň „A“, AK Škoda Plzeň „B“, TJ Sušice

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 23.5. od 15:00 hodin v 1. patře stadionu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.5.2019 do 21.5.2019 20:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše, přilehlé rovince nebo v prostorách tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve spodní části tribuny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2, a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

čtvrtek, 23.5.2019

Čas Disciplíny
16:00 60 m př. Žcm Finále výška Žcm dálka Žkm koule 2kg Žkm kriket Žcm
16:15 60 m př. Žkm Finále
16:30 60 m Žcm Rozběh
16:45 60 m Žkm Rozběh
17:00 800 m Žcm Finále
17:10 800 m Žkm Finále
17:25 60 m Žcm Finále
17:30 výška Žkm dálka Žcm koule 3kg Žcm kriket Žkm
17:35 60 m Žkm Finále
17:50 150 m Žcm Finále
18:05 150 m Žkm Finále
18:20 4x60 m Žcm Finále
18:35 4x60 m Žkm Finále

Stravování

Občerstvení bude zajištěno stánkovým prodejem v areálu stadionu.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno částečně v areálu stadionu, částečně v prostoru sportovního gymnázia, které bude označno cedulemi.

paticka