Víceboj přípravek sk. C

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletika Klatovy z.s.

Datum

05.06.2019

Místo

Klatovy (Atletický stadion, Domažlická 609, Klatovy 3 )

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Lepičová Lenka 777609692 llepicova@seznam.cz
Ředitel závodu Němec Bohumil 602454617 nemec@atletikaklatovy.cz
Hlavní rozhodčí Jaroslav Forst
Technický ředitel Běl Karel
Hlasatel Koželuh Vojtěch
Lékař Jarošíková Andrea
Hospodář Görner Tomáš
Výsledky zpracoval Procházka Michal

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Předpřípravka - dívky 2010 - 2011 

Předpřípravka - hoši 2010 - 2011 

Minipřípravka - dívky 2012 - 2013 

Minipřípravka hoši 2012 - 2013 

Soutěže

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje pořadatel závodu.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude v budově sídla Atletiky Klatovy - šedá budova přilehlá k atletickému oválu (sektor výšky). 

Startovné

Startovné bude hrazeno za každého závodníka - 30,-- Kč . Startovné bude vybíráno v závodní kanceláři před zahájením závodů hromadně za celý oddíl / klub. 

Přihlášky

Podávají kluby/oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 3. 6. 2019 do 20:00 hod. Do každé věkové kategorie je možné přihlásit 6 dívek a 6 chlapců. Za jeden klub / oddíl tedy lze přihlásit maximálně 36 závodníků.  

Pro přihlášení členů, kteří nejsou registrovanými atlety se použije náhradní přihlášení přímo na stránce www.atletika.cz (je třeba zarolovat do spodní části při přihlašování).

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní dráhu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše a v okolí stadionu.

Svolavatelna

Svolavatelna bude umístěna u stanu v cíli. Odtud si příslušný vrchní rozhodčí/startér závodníky odvede k příslušné disciplíně. 

Šatny

Šatny budou v přilehlé budově, případně bude umožněno převlečení v posilovně. V případě pěkného počasí je možné převlečení na tribuně. Všechna místa jsou určena k převlečení. Za odložené věci pořadatel neručí. 

WC budou v budově zimního stadionu - vchod od atletického stadionu. 

Startovní listiny


Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých disciplín určuje pořadatel. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u cíle atletického oválu.

První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a věcnou cenu. 

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajiště pořadatelem.

Časový pořad

středa, 5.6.2019

Čas Disciplíny
15:30 Porada vedoucích družstev v závodní kanceláři, příp. u svolavatelny.
16:00 60 m D mini 2012-2013 dálka D př 2008-2009 hod H př 2008-2009
16:10 60 m H mini 2012-2013
16:20 60 m D před 2010-2011 dálka D mini 2012-2013 hod H mini 2012-2013
16:30 60 m H před 2010-2011
16:40 60 m D př 2008-2009 dálka D před 2010-2011 hod H před 2010-2011
16:50 60 m H př 2008-2009
17:00 60 m přek. D mini 2012-2013 dálka H př 2008-2009 hod D př 2008-2009
17:10 60 m přek. H mini 2012-2013
17:20 60 m přek. D před 2010-2011 dálka H mini 2012-2013 hod D mini 2012-2013
17:30 60 m přek. H před 2010-2011
17:40 60 m přek. D př 2008-2009 dálka H před 2010-2011 hod D před 2010-2011
17:50 60 m přek. H př 2008-2009
18:00 400 m D př 2008-2009
18:10 400 m H př 2008-2009
18:20 300 m D před 2010-2011
18:30 300 m H před 2010-2011
18:40 200 m D mini 2012-2013
18:50 200 m H mini 2012-2013
19:00 Vyhlášení výsledků

Stravování

Občerstvení bude k dispozici ve Fitness Gym v budově zimního stadionu - vstup přímo z atletického stadionu.

Parkování

Parkování v okolí stadionu, nejlépe na parkovišti před zimním stadionem. 

Další informace

V případě nepříznivého počasí bude závod zkrácen pouze na hladké běhy, případně dálka z místa v posilovně. Časový pořad může být v průběhu závodu upravován dle počtu startujících. 

Další případné dotazy Vám zodpoví Lenka Lepičová. 

Přihlášku pro členy neregistrované provádějte kliknutím na "Přihláška bez registrace"