Víceboj přípravek sk. A

hlavicka

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

6.6.2019

Místo

Plzeň (Stadion města Plzně, Vejprnická 1253/36, 318 00 Plzeň 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Pavel Kovalský skplz@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Vladimír Bartůněk skplz@seznam.cz
Časomíru zajišťuje David Bohmann 601328571 bohmannd@gmail.com
Výsledky zpracoval David Bohmann 601328571 bohmannd@gmail.com

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Atletická přípravka-hoši pětiboj
Atletická minipřípravka-hoši pětiboj
Atletická přípravka-dívky pětiboj
Atletická minipřípravka-dívky pětiboj

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 6.6. od 14:30 hodin v 1. patře stadionu.

Startovné

Startovné činí 50 Kč za závodníka. Startovné uhradí oddíly při prezentaci v závodní kanceláři.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 27.5.2019 do 4.6.2019 20:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše, přilehlé rovince nebo v prostorách tunelu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2, a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

čtvrtek, 6.6.2019

Čas Disciplíny
15:00 pětiboj EleHm pětiboj EleH pětiboj EleZm pětiboj EleZ
15:30 60 m EleHm
15:45 60 m EleH dálka EleHm
16:00 60 m EleZm dálka EleH
16:15 60 m EleZ kriket EleZm
16:30 kriket EleZ
16:45 60m př. EleHm
17:00 60m př. EleH kriket EleHm
17:15 60m př. EleZm kriket EleH
17:30 60m př. EleZ dálka EleZm
17:45 dálka EleZ
18:00 600m EleHm
18:15 600m EleH
18:30 600m EleZm
18:45 600m EleZ

Stravování

Občerstvení bude zajištěno stánkovým prodejem v areálu stadionu.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno částečně v areálu stadionu, částečně v prostoru sportovního gymnázia, které bude označno cedulemi.

paticka