2. kolo přeboru Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje družstev juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

Atletika Písek

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub Atletika Písek, z.s.

Datum

31.8.2019

Místo

Písek (U Papírny 329 - Městský sportovní areál)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Pincová Monika 603379401 mpincova@atletika.cz
Technický delegát Pšajdl Josef 728093594 psajdlj@gmail.com
Ředitel závodu Čuřín Ivan predseda@atletikapisek.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Václav Tipka
Lékař ČČK Písek
Časomíru zajišťuje Atletika Písek
Výsledky zpracoval Průša Pavel 605503270 prusa@atletikapisek.cz

Startují

ročníky 2000 - 2005
ročníky 2002 - 2005
ročníky 2000 - 2005
ročníky 2002 - 2005

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově od 09:30 hodin.

Porada rozhodčích od 10:00 hodin v pravé části tribuny.

Porada vedoucích družstev od 10:00 hodin ve společenské místnosti v hlavní budově.

Startovné

Startovné závodníků mimo bodování "MB" činí 100,- Kč za každý start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 20.8.2019 do 20:00 hodin 29.8.2019.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Kontrola bude probíhat v označené místnosti na hlavní tribuně vedle rozhlasu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově. Šatny slouží pouze pro převlečení, nenechávejte věci v šatnách. Pořadatel neručí za věci zde odložené.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na hlavní tribuně, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní službu zajišťuje ČČK Písek se sídlem ve společenské místnosti hlavní budovy.

Časový pořad

sobota, 31.8.2019

Čas Disciplíny
11:00 400 m př. Jři Běh výška Jři Finále výška Dci Finále dálka Dky Finále dálka Jky Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Jky Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g Jři Finále
11:10 400 m př. Jky Běh
11:30 300 m př. Dci Běh
11:40 300 m př. Dky Běh
11:55 800 m Jři Finále 800 m Dci Finále
12:00 tyč Jky Finále tyč Dky Finále
12:05 800 m Jky Běh 800 m Dky Běh
12:15 výška Dky Finále výška Jky Finále dálka Jři Finále dálka Dci Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Jky Finále
12:20 100 m Jři Rozběh
12:30 100 m Dci Rozběh
12:40 100 m Jky Rozběh
12:50 100 m Dky Rozběh
13:05 400 m Jři Běh
13:15 400 m Dci Běh tyč Jři Finále tyč Dci Finále
13:25 400 m Jky Běh
13:30 trojskok Jky Finále trojskok Dky Finále disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále
13:35 400 m Dky Běh
13:50 100 m Jři Finále
13:55 100 m Dci Finále
14:00 100 m Jky Finále
14:05 100 m Dky Finále
14:20 1500 m Jři Finále 1500 m Dci Finále
14:30 1500 m Jky Finále 1500 m Dky Finále
14:45 200 m Jři Běh trojskok Jři Finále trojskok Dci Finále disk 1kg Jky Finále disk 1kg Dky Finále
14:55 200 m Dci Běh
15:05 200 m Jky Běh
15:15 200 m Dky Běh
15:30 4x100 m Jři Finále 4x100 m Dci Finále
15:40 4x100 m Jky Finále 4x100 m Dky Finále

Stravování

Občerstvení je zajištěno v bufetu u fotbalového stadionu a v hotelu OtavArena na protilehlé rovince.

Parkování

V areálu atletického stadionu je omezená parkovací plocha. Parkování pro veřejnost a závodníky na parkovišti před fotbalovým stadionem.