4. kolo KMD mladšího žactva sk. A

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletika Klatovy z.s.

Datum

5.9.2019

Místo

Klatovy (Domažlická 609, Klatovy )

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Bohumil Němec nemec@atletikaklatovy.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Irena Stahlová
Řídící soutěže družstev Denisa Müllerová 728299176 mullerova.denda@seznam.cz
Hlasatel Vojtěch Koželuh
Lékař Václav Šelmát
Hospodář Tomáš Görner
Časomíru zajišťuje Pavel Průša, Atletika Písek 605503270
Výsledky zpracoval Pavel Průša

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v budově u stadionu od 15:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 23. 8. 2019 do 3. 9. 2019 - 20:00 hod. 

Výdej startovních čísel

Závodní čísla budou vydávána v bězích na 800 metrů. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlém lesoparku Hůrka, na vnějším asfaltovém povrchu a na trávníků mimo sektory soutěží. 

Svolavatelna

Svolavatelna bude umístěna u stanu v cíli. Vrchní rozhodčí si závodníky odvedou do příslušného sektoru. U běhů budou závodníci vyzváni hlasatelem, aby se dostavili ke startu příslušného běhu. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově u stadionu, za příznivého počasí je možné se převléknout na tribuně. Místa jsou určena k převlečení, za odležené věci pořadatel neručí. 

Toalety jsou umístěny v zimním stadionu (protilehlá rovinka od sektorů dálky). 

Startovní listiny

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů a technických disciplín určuje pořadatel. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v cíli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po zveřejnění výsledků této soutěže na informační tabuli v cíli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
 

Zdravotní služba

Zdravotnická služba bude zajištěna vlastním zdravotníkem. Případné úrazy je třeba hlásit ve stanu časomíry v cíli.

Časový pořad

čtvrtek, 5.9.2019

Čas Disciplíny
15:30 Porada vedoucích družstev v závodní kanceláři
16:30 60 m př. Žcm Finále výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále kriket Žcm Finále
16:45 60 m př. Žkm Finále
17:00 60 m Žcm Rozběh
17:15 60 m Žkm Rozběh
17:30 800 m Žcm Finále
17:40 800 m Žkm Finále
17:55 60 m Žcm Finále
18:00 výška Žkm Finále dálka Žcm Finále koule 3kg Žcm Finále kriket Žkm Finále
18:05 60 m Žkm Finále
18:20 150 m Žcm Finále
18:35 150 m Žkm Finále
18:50 4x60 m Žcm Finále
19:05 4x60 m Žkm Finále

Stravování

Občerstvení bude poskytováno ve FITNESS GYM v budově zimního stadionu - vchod u protilehlé rovinky přímo z atletického stadionu. 

Parkování

Parkování vozidel na parkovišti před zimním stadionem.