Atletický trojboj 1.st ZŠ

loga propozic

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Prostějov, z. s.

Datum

04.06.2019

Místo

Prostějov (šk. stadion ZŠ Jana Železného, sídliště Svobody 3578/79)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Dalibor Ovečka
Hlavní rozhodčí Mgr. Michal Esterka
Časomíru zajišťuje Atletický klub Prostějov, z. s.
Výsledky zpracoval Michal Esterka

Startují

ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2010

Soutěže

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. V technických disciplínách 3 pokusy. Skok daleký měřen z odrazového pásma 100cm od místa odrazu.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají školy na email mesterka@post.cz, a to nejpozději do 3.6.2019 do 15:00 hod

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově školy.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 4.6.2019

Čas Disciplíny
09:00 slavnostní zahájení
09:15 zahájení soutěží
11:30 slavnostní vyhlášení výsledků