4boj st. žactva

loga propozic

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Prostějov, z. s.

Datum

19.9.2019

Místo

Prostějov (školní stadion RG a ZŠ města Prostějova, Studentská 2)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Milan Čečman
Hlavní rozhodčí PhDr. Antonín Bůžek
Lékař SZŠ
Časomíru zajišťuje Atletický klub Prostějov, z. s
Výsledky zpracoval Mgr. Michal Esterka

Startují

ročníky 2004 - 2006
ročníky 2004 - 2006

startují žáci a žákyně 8. a 9. tř ZŠ a odpovídající ročníky nižších gymnázií

Soutěže

Žáci 60 m, 1000 m, výška, dálka, koule 4kg, kriket, čtyřboj
Žákyně 60 m, 800 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket, čtyřboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Každý závodník startuje ve všech disciplinách čtyřboje; u volitelných disciplin (skoky, hody vrhy)                             

platí zásada poměru 2:3 nebo 3:2, t.zn., že 2 závodníci družstva soutěží ve skoku do výšky a

ve skoku do dálky nebo naopak. Obdobně je tomu u hodů/vrhů. Startují-li pouze 4 závodníci je

poměr 2:2.  Ve skoku do dálky a vrzích /hodech má závodník 3 pokusy. 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.9.2019, 00:00 do 18.9.2019, 20:00

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu hřiště

Zdravotní služba

zajištěna studenty SZŠ

Časový pořad

čtvrtek, 19.9.2019

Čas Disciplíny
09:00 60 m Žky čtyřboj Žky
09:20 60 m Žci výška Žky dálka Žky čtyřboj Žci
09:40 koule 4kg Žci kriket Žci
10:40 výška Žci dálka Žci koule 3kg Žky kriket Žky
11:40 800 m Žky
12:00 1000 m Žci
12:30