4boj ml. žactva

loga propozic

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Prostějov, z. s.

Datum

20.9.2019

Místo

Prostějov (školní stadion RG a ZŠ města Prostějova, Studentská 2)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Milan Čečman
Hlavní rozhodčí PhDr. Antonín Bůžek
Lékař SZŠ
Časomíru zajišťuje Atletický klub Prostějov, z. s
Výsledky zpracoval Mgr. Michal Esterka

Startují

ročníky 2006 - 2008
ročníky 2006 - 2008

startují žáci a žákyně 6. a 7. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 800 m, výška, dálka, kriket, čtyřboj
Ml. žákyně 60 m, 600 m, výška, dálka, kriket, čtyřboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Každý závodník startuje ve všech disciplinách čtyřboje; u volitelných disciplin (skoky)                             

platí zásada poměru 2:3 nebo 3:2, t.zn., že 2 závodníci družstva soutěží ve skoku do výšky a

ve skoku do dálky nebo naopak. Startují-li pouze 4 závodníci je

poměr 2:2.  Ve skoku do dálky a hodech má závodník 3 pokusy.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.9.2019, 00:00 do 18.9.2019, 20:00

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu hřiště

Zdravotní služba

zajištěna studenty SZŠ

Časový pořad

pátek, 20.9.2019

Čas Disciplíny
09:00 60 m Žkm čtyřboj Žkm
09:20 60 m Žcm výška Žkm dálka Žkm čtyřboj Žcm
09:40 kriket Žcm
10:40 výška Žcm dálka Žcm kriket Žkm
11:40 600 m Žkm
12:00 800 m Žcm
12:30