Memoriál Ludvíka Daňka

GENERÁLNÍ

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje AC Turnov a Město Turnov, pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, Českého olympijského výboru, ČUS Semily

Datum

28.5.2019

Místo

Turnov

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Svobodová Jana 724 022 275 j.svob@seznam.cz
Delegát ČAS Molitoris Dušan 723 225 095 molitoris.dusan@seznam.cz
Ředitel závodu Svoboda František 732 785 014 osts.semily@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Miroslav Gregor
Technický ředitel Mikeš Pavel 775 646 487 mikes.stadion@seznam.cz
Hlasatel Škorpil Štěpán, Přibáň Jaroslav
Lékař ZZS LK 724 579 721 tronickova@zzslk.cz
Režie Průša Pavel 724 344 208 pavelfprusa@gmail.com
Vedoucí ceremonielu Nováková Vlasta 723 575 039
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o. 608 884 612 blazej@onlinesystem.cz
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o. 608 884 612 balzej@onlinesystem.cz

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1929 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 800 m, 400 m př., tyč, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m př., dálka

Technická ustanovení

Základní výška: tyč mužů 400 cm

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Vyhlašován bude vždy jen vítěz, v disku prvních 6 a ve LKAS první 3 štafety 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově zázemí stadionu (2. patro) 

Startovné

Startovné: 150,- Kč za každou přihlášenou a odprezentovanou disciplínu, v případě přijetí přihlášky v den závodu 200,- Kč (pouze doplnění startovního pole) Nejpozději 60 min. před zahájením disciplíny

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 19.5 do 22.5. 2019 (24.00 hod.) Výběr startujících bude proveden ve čtvrtek 23.5.2018 po uzávěrce přihlášek a bude zveřejněn na stránkách ČAS. Závodníky ze zahraničí prosíme hlásit do středy 22.5.2019 na -Svobodová Jana - j.svob@seznam.cz . Výdej startovních čísel a úhrada startovného budou ukončeny vždy 60 min. před zahájením disciplíny! Nutné z důvodu vytvoření finálních startovních listin.

 

 

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 28.5.2019 od 13.00 hod. v kanceláři u hlavního vchodu. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlé sportovní hale, eventuálně v parčíku přes ulici. Prosíme o dodržování maximální bezpečnosti při závodech.

Nedodržení tohoto bezpečnostního opatření bude potrestáno vyloučením závodníka ze soutěže. Pořadatelé věří, že všichni závodníci toto opatření pochopí a budou ho respektovat. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v technické budově (oranžová budova u startu na 100m). 

 

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v technické budově (oranžová budova u startu na 100m. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli  u svolavatelny.
15-20 min. - před zahájením běžeckých disciplín, 25-30 min. - před zahájením technických disciplín

 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v halvní budově zázemí stadionu (hlavním vchodem vlevo), a to pro závodníky šatny č. 1,3,4 a pro závodnice šatny č.2,6 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru pod tribunou, vedle hlavního vchodu. 
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru pod tribunou, vedle hlavního vchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v budově zázemí stadionu (hlavní vchod vlevo) šatna č.5

 

Zdravotní služba

Zdravotní služba zajištěna posádkou - Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, včetně lékaře, po celou dobu závodu.

Časový pořad

úterý, 28.5.2019

Čas Disciplíny
15:30 dálka Ž
15:40 Smíšená žákovská štafeta LKAS 8x200m
16:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
16:20 tyč M
16:30 disk 2kg M
16:50 100 m M
17:10 100 m Ž
17:25 400 m př. M
17:40 koule 7,26kg M
17:50 dálka M
18:00 1. blok vyhlášení
18:15 oštěp 800g M
18:20 200 m M
18:35 200 m Ž
18:50 800 m Ž
19:00 800 m M
19:20 3000 m př. Ž
19:25 2. blok vyhlášení
19:35 Tombola

Další informace

Ceny za umístění: za umístění na prvních šesti místech (ve všech individuálních disciplínách - mimo hlavní disciplínu v hodu diskem mužů a 3000 m překážek žen) náleží finanční odměna ve výši: 1.místo - 4000,-Kč, 2.místo - 2000,-Kč, 3.místo - 1500,-Kč, 4.místo - 1000,- Kč, 5.místo - 800,- Kč, 6.místo - 700,- Kč. Bonus za splnění A limitu na MS v Doha ve výši 5000,-Kč (v individuálních disciplínách a pouze závodníci ČR).

Memoriálové disciplíny: disk - Memoriál Ludvíka Daňka, 800m - Memoriál Antonína Lederera a Jaroslava Kašpárka, 400m př. - Memoriál Michala Kobosila, oštěp - Memoriál Antonína Koška, tyč - Memoriál Františka Svobody, štafety 8x200 (žactvo) - Memoriál Karla Koláře. 

Kontakty pro závodníky a manažery: AC Turnov, z.s.- atletika, Skálova 207, 511 01 Turnov, http://acturnov.com/, ac.turnov@seznam.cz   

Svoboda František (manažeři závodníků) - 732 785 014, osts.semily@seznam.cz   

Drahoňovský Aleš ( závodníci ČR) - 723 424 533, adrahon@volny.cz   

Svobodová Jana (zahraniční závodníci) 724 022 275, j.svob@seznam.cz, ac.turnov@seznam.cz  

GPS stadionu 50.59114528, 15.16050139

partneři