Čokoládová tretra – krajské finále

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Hlavním pořadatelem je SSK Vítkovice, z.s. ve spolupráci s AŠSK.

Datum

10.06.2019

Místo

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, Olomouc)

Vedoucí činovníci

Hlavní rozhodčí David Uhlíř

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Kategorie

Trať

Rok narození

A

100 m

2013–2012

B

200 m

2011–2010  

C

300 m
+ hod oštěpem Vortex

2009–2008

Soutěže

Technická ustanovení

Behy:
Běh na 100 m se běží v drahách.
Distance 200 m a 300 m startují z vysokého startu a sbíhají se.
Závodníci nesmí mít tretry. Startuje se bez bloků. Každý závodník obdrží startovní číslo.To použijí účastníci kategorie C i na hod oštěpem/raketkou.

Měření:
Měření cílovou kamerou je zajištěno hlavním pořadatelem prostřednictvím společnosti Onlinesystem s využitím závodní kanceláře. 

Závod hod raketkou:
Ve čtvrtfinále je součástí závodu pilotní soutěž v hodu oštěpem Vortex. Závodí všichni účastníci v kategorii C. Dívky i chlapci. Každý účastník má 3 pokusy po sobě, započítá se ten nejdelší. 3 celkově nejdelší hody z každého čtvrtfinálového kola postupují do semifinále. A to nezávisle na výkonu v běžecké disciplíně.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v označených stanech na parkovišti.

Přihlášky

Prezentace začíná v 9:00 hod.

Závodníky prezentuje na místě vedoucí projektu/vyučující nebo jiná dospělá osoba, která děti doprovází za danou základní školu nebo jednotlivce. U prezentace hlásí případné změny v účasti, pokud tak předem neučinil písemně emailem na info@cokoladovatretra.cz. Prezentace na místě musí být provedena vždy nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie!!! Výše zmíněný dospělý doprovod zde obdrží startovní čísla a spínací špendlíky pro všechny závodníky za danou školu.

Závodníci v kategorii C jsou prezentování také do soutěže v hodu oštěpem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1. patře atletické haly. Šatny slouží pouze k převlečení, za případné ztráty pořadatel neručí. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v cíli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Vyhlašování:
Vyhlašováni jsou první tři v každé kategorii dle času u běhů a dle výkonu u oštěpu. Získávají medaili, diplom a nominační list do semifinále.

Postup do semifinále:
Do semifinále, které se koná v Ostravě 19. 6. 2019 postupují:

Běhy

  • Z ČR první 3 v každé disciplíně z každého čtvrtfinálového závodu. Celkem 162 dětí (9 měst x 18 dětí) z ČR
  • Ze SR prvních 10 v každé disciplíně z „národního“ finále – 60 (10 dětí z každé disciplíny)
  • Z PL prvních 10 v každé disciplíně z „národních“ finále – 60 (10 dětí z každé disciplíny)

Celkový počet startujících běžců v semifinále: 282 dětí.

Oštěp (jen ČR):

  • Z ČR první 3 – maximálně 27 dětí

(někteří závodníci mohou postoupit v obou disciplínách)

Časový pořad

pondělí, 10.6.2019

Čas Disciplíny
09:00 Zahájení prezentace
10:00 300 m dívky
10:45 300 m hoši
11:30 vyhlášení 300m
11:45 200 m dívky
11:50 hod raketkou dívky 2008-2009 hod raketkou hoši 2008-2009
12:30 200 m hoši
13:15 vyhlášení 200 m
13:30 100 m dívky
14:15 100 m hoši
15:00 vyhlášení 100 m + raketka