8. Atletická neděle

logo_AP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Prachatice

Datum

22.9.2019

Místo

Prachatice

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Plánek 777118239 atletickanedele@topi.cz

Startují

ročníky 1919 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1919 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2013
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2013
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Dorostenci 100 m, 1-2-3-4, výška, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 1-2-3-4, výška, oštěp 500g
Atletická přípravka-hoši 60 m, 4x60 m, výška, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 4x60 m, výška, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 4x60 m, výška, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 4x60 m, výška, kriket
Muži 100 m, 1-2-3-4, výška, oštěp 800g
Ženy 100 m, 1-2-3-4, výška, oštěp 600g
Žáci 60 m, 1-2-3-4, výška, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 1-2-3-4, výška, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 1-2-3-4, výška, oštěp 400g
Žákyně 60 m, 1-2-3-4, výška, oštěp 500g

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. Soutěž přípravek a minipřípravek ve skoku do výšky bude s odrazem snožmo z místa, dopad do doskočiště na dálku na nohy (ne na ruce, do kotoulu). 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na Městském stadionu Prachatice od 13:00 hodin v neděli 22.09.2019

Startovné

30 Kč za každý start (jedna štafeta = jeden start), závodníci pořádajícího oddílu startovné neplatí. Startovné se platí při prezentaci v závodní kanceláři v hotovosti.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 20.09.2019 do 20:00 hodin, neregistrovaní závodníci e-mailem na adrese: atletickanedele@topi.cz, opět do 20.09.2019 do 20:00 hodin. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu Městského stadionu.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na tribuně.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 22.9.2019

Čas Disciplíny
14:00 Zahájení s baletním vystoupením žákyň 5.-6. ročníku ZUŠ Prachatice
14:05 60 m Žci Běh 60 m Žcm Běh 60 m Žkm Běh 60 m EleH Běh 60 m EleZm Běh 60 m EleZ Běh 60 m EleHm Běh 60 m Žky Běh výška EleZm Finále výška EleZ Finále kriket EleHm Finále kriket EleH Finále
15:05 100 m Dci Běh 100 m Dky Běh 100 m M Běh 100 m Ž Běh výška Ž Finále výška Dky Finále výška Žky Finále výška Žkm Finále kriket EleZ Finále kriket EleZm Finále
15:45 4x60 m EleHm Běh 4x60 m EleZm Běh 4x60 m EleH Běh 4x60 m EleZ Běh výška M Finále výška Dci Finále výška Žci Finále výška Žcm Finále oštěp 400g Žkm Finále oštěp 500g Žky Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Ž Finále
16:20 1-2-3-4 Žcm Běh 1-2-3-4 Žkm Běh 1-2-3-4 Žci Běh 1-2-3-4 Žky Běh 1-2-3-4 Dci Běh 1-2-3-4 Dky Běh 1-2-3-4 M Běh 1-2-3-4 Ž Běh výška EleH Finále výška EleHm Finále oštěp 500g Žcm Finále oštěp 600g Žci Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g M Finále

Parkování

Parkování je možné přímo před stadionem. 

Další informace