Rieter atletický mítink

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s.

Datum

17.08.2019

Místo

Ústí nad Orlicí

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Vladimír Vaněk 731159499 vanek-agency@seznam.cz
Ředitel závodu Roman Langer
Hlavní rozhodčí Jan Vencl

Startují

ročníky 1929 - 2003
ročníky 2004 - 2007
ročníky 1929 - 2003
ročníky 2004 - 2007

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 300 m, 800 m, 1500 m, dálka, koule 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 300 m, 800 m, 100 m př., 300 m př., výška, dálka, oštěp 600g
Žáci 60 m
Žákyně 60 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 14 hodin v klubovně na stadionu (1. patro).

Startovné

Za každý přihlášený start 200,-Kč.

 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 5.8.2019 do 13.8.2019 do 20.00 hodin.

Výběr bude zveřejněn na webu ČAS a webu pořadatele 15.8.2019.

 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garáži za cílem.

Svolavatelna

Závodníci se musí prezentovat ve svolavatelně, běhy 20 minut  a technické disciplíny 30 minut přes startem.

Časový pořad

sobota, 17.8.2019

Čas Disciplíny
16:00 100 m př. Ž
16:10 oštěp 600g Ž
16:15 výška Ž
16:20 100 m M
16:25 dálka M
16:30 koule 7,26kg M
16:35 800 m Ž
16:45 60 m Žci
17:00 60 m Žky
17:15 100 m Ž
17:30 200 m M
17:35 oštěp 800g M
17:45 300 m Ž
17:55 dálka Ž
18:00 1500 m M
18:15 300 m př. Ž
18:30 800 m M
18:45 300 m M

Další informace

Finanční odměny:

1. místo - 3000,-Kč

2. místo - 2000,-Kč

3. místo - 1000,-Kč

Výplata odměn v plné výši bude pouze v případě dosažení stanovených limitů A. Při dosažení limitů B bude odměna poloviční.

Finanční prémie za nejlepší výkon v kategorii mužů a v kategorii žen - 2000,-Kč

Pro omezený počet českých reprezentantů možnost dojednání individuálních podmínek s manažerem mítinku Vladimírem Vaňkem.