2.kolo soutěže družstev mladšího žactva MSK

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s.

Datum

14.5.2019

Místo

Frýdek Místek (Na příkopě 1159, 738 01 Frýdek-M9stek)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Nejezchleba Josef
Hlavní rozhodčí Klára Maštalířová
Řídící soutěže družstev Duda Zdeněk
Časomíru zajišťuje Online systém
Výsledky zpracoval Online systém

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v místnosti v tribuně stadiónu. Porada, kontrola a oprava přehledu startů /pouze škrty/ v 15.00 hodin v klubovně stadiónu

Startovné

Startovné 300 Kč za družstvo uhraďte v závodní kanceláři před soutěží.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 5.5. do 13.5.2019 do 20 hodin

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží závodníci pro běhy na 800m a delší před startem u pomocníka startéra.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu ve vyznačeném prostoru pro vážení a měření náčiní

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách stadionu a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení a pořadatel za případné ztráty neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů

Časový pořad

úterý, 14.5.2019

Čas Disciplíny
15:30 60 m př. Žkm Běh výška Žkm dálka Žcm koule 3kg Žcm kriket Žkm
15:50 60 m př. Žcm Běh
16:20 60 m Žkm Běh
16:30 kriket Žcm
16:50 60 m Žcm Běh
17:20 800 m Žkm Běh
17:30 800 m Žcm Běh výška Žcm dálka Žkm koule 2kg Žkm oštěp 500g Žcm
17:40 300 m Žkm Běh
18:00 300 m Žcm Běh
18:20 1500 m Žkm Běh
18:30 1500 m Žcm Běh oštěp 400g Žkm
18:40 150 m Žkm Běh
19:10 150 m Žcm Běh
19:40 4x60 m Žkm Běh
19:50 4x60 m Žcm Běh

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v klubovně stadiónu.

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky v areálu stadionu není povoleno. Parkování autobusů a aut na parkovišti před stadiónem, případně pod nadjezdem. 

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.