Krajský přebor MSK mužů, žen, juniorů, juniorek a dorostu

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

20.8.2019

Místo

Ostrava - Vítkovice (Městský stadion Ostrava-Vítkovice, Závodní 86, 70300 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Černý Vladimír
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Jaroslav Chalupa
Technický ředitel Vlková Lucie
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 1929 - 2003
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1929 - 2003
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Soutěže

Dorostenci 110 m př., koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 600g
Dorostenky 100 m př., koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m př., koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 110 m př., koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 700g
Muži 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1 míle, 3000 m, 110 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1 míle, 3000 m, 100 m př., 200 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Časový pořad může být upraven vzhledem k počtu startujících závodníků.

Prezentace bude probíhat přímo u disciplíny.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 14,00 hod. a bude umístěna na hlavním stadionu v prostoru cíle.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 12.8.2019 do 19.8.2019 do 20:00hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu na rozvičovacím hřišti.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti při vstupu na hlavní stadion u startu na 100m.

Šatny

Šatny budou označeny a slouží pouze k převlečení. Pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní a výsledkové listiny budou vyvěšeny na informační tabuli pod hlavní tribunou a zveřejněny po skončení disciplíny na světelné tabuli.

 

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu.

Časový pořad

úterý, 20.8.2019

Čas Disciplíny
14:50 200 m př. Ž
15:00 60 m Ž Rozběh tyč Ž dálka M kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M oštěp 500g Dky oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky
15:15 60 m M Rozběh výška M
15:30 600 m Ž
15:40 600 m M
15:55 100 m př. Ž 100 m př. Jky 100 m př. Dky kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Jky
16:10 110 m př. Dci 110 m př. Jři 110 m př. M dálka Ž
16:25 60 m Ž Finále 60 m M Finále výška Ž tyč M oštěp 600g Dci oštěp 700g Jři oštěp 800g M
16:45 300 m Ž koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M disk 1kg Ž
16:55 300 m M trojskok M
17:10 1 míle Ž
17:20 1 míle M
17:30 3000 m Ž trojskok Ž koule 3kg Dky koule 4kg Ž koule 4kg Jky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
17:40 3000 m M
17:50 150 m Ž
18:00 150 m M

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v restauraci Stadion a v bufetu na Městském stadionu.

Další informace

Soutěž v hodu kladivem a vrhu koulí proběhne ve vrhačském sektoru rozcvičovacího hřiště.