Nehvizdské přebory - uzavřené

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK Sokol Nehvizdy, A.C. Sparta Praha

Datum

9.6.2019

Místo

Čelákovice

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Tomáš Vojtek
Hlavní rozhodčí Tomáš Purman
Technický ředitel Vítek Molva

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Atletická přípravka-hoši dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky dálka, kriket
Žáci výška, dálka, oštěp 600g, kriket
Ml. žáci výška, dálka, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně výška, dálka, oštěp 400g, kriket
Žákyně výška, dálka, oštěp 500g, kriket

Technická ustanovení

Prezentace do 9:00.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

20 Kč za disciplínu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 31.5. do 8.6. do 20:00. Pouze pro partnerské oddíly. 

Časový pořad

neděle, 9.6.2019

Čas Disciplíny
10:00 dálka Žci dálka Žcm dálka EleHm dálka EleH oštěp 400g Žkm oštěp 500g Žky kriket Žky kriket Žkm kriket EleZm kriket EleZ
11:00 dálka Žky dálka Žkm dálka EleZ dálka EleZm oštěp 500g Žcm oštěp 600g Žci kriket Žcm kriket Žci kriket EleH kriket EleHm
12:00 výška Žci výška Žky výška Žkm výška Žcm