Nominační závod Plzeňského kraje na LODM

hlavicka

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

7.5.2019

Místo

Plzeň (Stadion města Plzně, Vejprnická 1253/36, 318 00 Plzeň 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Adriana Ujkanovičová
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Vladimír Bartůněk
Časomíru zajišťuje David Bohmann
Výsledky zpracoval David Bohmann

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Žáci 60 m, 1500 m, 100 m př., výška, dálka, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, oštěp 400g
Žákyně 60 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 7.5. od 12:30 hodin v 1. patře stadionu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.5.2019 do 12.5.2019 do 20:00

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše, přilehlé rovince nebo v prostorách tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve spodní části tribuny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2, a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

úterý, 7.5.2019

Čas Disciplíny
14:15 60 m př. Žkm Běh výška Žcm dálka Žci oštěp 500g Žcm
14:30 60 m př. Žcm Běh
14:45 100 m př. Žky Běh
15:00 100 m př. Žci Běh výška Žkm dálka Žky oštěp 400g Žkm
15:15 60 m Žkm Běh
15:30 60 m Žcm Běh
15:45 60 m Žky Běh výška Žci dálka Žcm oštěp 600g Žci
16:00 60 m Žci Běh
16:15 800 m Žkm Běh
16:30 800 m Žcm Běh výška Žky dálka Žkm oštěp 500g Žky
16:45 800 m Žky Běh
17:00 1500 m Žci Běh

Další informace

POZOR ZMĚNA!!!

Závod přesunut z 13.5. na 7.5., přihlášky jsou možné do 6.5. do 20:00

paticka