Dukla mítink

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Dukla Praha

Datum

3.6.2019

Místo

Praha - Juliska

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ing. Miroslav Ševčík
Ředitel závodu Mgr. Michal Novák
Hlavní rozhodčí RNDr. Ladislav Kňákal
Technický ředitel Mgr. Josef Jičínský
Hlasatel Štěpán Škorpil, Jacek Přibáň, Ladislav Kárský a Ludvík Svoboda
Lékař MUDr. Bořivoj Gronych
Časomíru zajišťuje On line system, spol. s r.o.
Výsledky zpracoval On line system, spol. s r.o.

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Muži

100m               16

400m               16

800m               20

110m př.          8

400m př.          8

trojskok           8

Ženy

200m               16

400m               16

800m               10

100m př.          8

400m př.          8

tyč                   8          (pouze s OS rek. 3.85 a výše, příp. pro zvané závodnice                                                                                           – Boleslav Patera tel.: 725 435 799, základní výška 3.60)

oštěp               8

trojskok           8

Junioři

110m př.          8

Dorostenci

110m př.          8

Dorostenky      

100m př.          8

Soutěže

Dorostenci 110 m př.
Dorostenky 100 m př.
Junioři 110 m př.
Muži 100 m, 400 m, 800 m, 110 m př., 400 m př., trojskok
Ženy 200 m, 400 m, 800 m, 100 m př., 400 m př., tyč, trojskok, oštěp 600g

Technická ustanovení

Trojskok Ž - odrazové břevno 11 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v pondělí 3.6.2019 od 12,30 hod. do začátku závodů.

Startovné

150,- Kč za každý start - úhrada při prezentaci oddílů či jednotlivců v den závodu (nejpozději však 1 hod před startem disciplíny).

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.5.2019 do 30.5.2019 do 24 hod.

Pouze u atletů neregistrovaných v ČAS (zahraniční) využijte k přihlášce emailovou adresu atletikadukla@seznam.cz.

U přihlášky je do rubriky „poznámka“ vhodné uvést telefonické spojení (nejlépe přímo číslo závodníka na mobil).

Přihlášky se týkají jen Dukla mítinku. V hlavním programu startují jen pozvaní závodníci.

Výdej startovních čísel

Vydávají se od 13,00 do 16,00 hod. ve svolavatelně  na stadionu.

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno pouze na rozcvičovacím stadionu (umělý trávník + 100 m rovinka se stejným povrchem jako na hlavním stadionu).

Svolavatelna

Je umístěna ve stanu na ochozu nad startem na 100 m. Začátek prezentace u běžeckých disciplín je 30 min. a konec 15 min. před startem. U technických disciplín je začátek prezentace 30 min. a konec 20 min. před startem. Závodníci budou k jednotlivým disciplínám odvedeni ze svolavatelny společně. Bez prezentace nebudou závodníci připuštěni ke startu.

Šatny

S omezenou kapacitou v budově lázní v areálu Juliska.

Časový pořad

pondělí, 3.6.2019

Čas Disciplíny
14:20 tyč Ž
15:10 200 m Ž Běh trojskok M
15:17 100 m M Běh
15:25 400 m př. Ž Běh
15:30 400 m př. M Běh oštěp 600g Ž
15:40 400 m M Běh
15:50 400 m Ž Běh
16:00 800 m M Běh
16:10 800 m Ž Běh
16:25 100 m př. Dky Běh trojskok Ž
16:31 100 m př. Ž Běh
16:37 110 m př. Dci Běh
16:42 110 m př. Jři Běh
16:48 110 m př. M Běh