Jaroměřský hodinový desetiboj

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Jaroměř

Datum

1.6.2019

Místo

Jaroměř (Lužická 426, Jaroměř, atletický stadion ASVAJ)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Roman Kopecký 776249879 kopero@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Hana Hřivnová

Startují

ročníky 1929 - 2003
ročníky 1929 - 2003

Soutěže

Muži desetiboj
Ženy desetiboj

Technická ustanovení

Závodník má na každou disciplínu 5 minut a v tomto čase se snaží dosáhnout nejlepšího výkonu. Celý desetiboj pak musí dokončit během 60 minut.
V hodech a vrzích má každý 3 pokusy.
Ve skoku vysokém a skoku o tyči nahlásí závodníci základní výšku (zvyšování ve skoku vysokém po 5cm, ve skoku o tyči po 10 cm, závodník může následné výšky vynechávat, nemůže se však vracet k vynechaným výškám).
Po uplynutí 5 minut se musí přesunout na další stanoviště.

Disciplíny
Ženy - 100 m, skok daleký, vrh koulí (4 kg), skok vysoký, 400 m, (5 minut pauza), 100 m překážek (výška překážek 83,8 cm), hod diskem (1 kg), skok o tyči, hod oštěpem (600 g), 1500 m (zde má závodnice na běh 10 minut)
Muži - 100 m, skok daleký, vrh koulí (7,26 kg), skok vysoký, 400 m, (5 minut pauza), 110 m překážek (výška překážek 106,7 cm), hod diskem (2kg), skok o tyči, hod oštěpem (800 g), 1500 m (zde má závodník na běh 10 minut)

Časový pořad
8:00 - 8:30 - prezence závodu
8:30 - 9:00 - rozcvičení
9:00 - 15:00 – průběh závodu (dle počtu závodníků může být i kratší)
15:30 - Slavnostní vyhlášení výsledků a vítězů
15:45 - Závěrečné čestné kolečko

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v šatně v areálu stadionu od 8:00 hodin.

Startovné

Startovné 300 Kč bude uhrazeno převodem na účet TJ Sokol Jaroměř – č.ú.: 29535551/0100 (do poznámky uvést „Desetiboj - jméno a příjmení závodníka“) nejpozději do 29.5.2019. V případě neúčasti může na startovné závodit někdo jiný, jinak startovné propadá.

Přihlášky

Podávají registrovaní závodnící na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz),
neregistrovaní atleti (veřejnost) na email: kopero@seznam.cz
a to od 01.5.2019 08:00 do 29.5.2019 20:00

Kapacita závodu
celkem 40 závodníků (žen a mužů dohromady), po naplnění kapacity bude přihlašování uzavřeno.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8:00 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Časový pořad

sobota, 1.6.2019

Čas Disciplíny
09:00 desetiboj Ž Finále desetiboj M Finále

Stravování

Po dobu závodu si občerstvení zajišťuje každý závodník sám.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na parkovišti u stadionu.

Další informace

Za start závodníka mladšího 18 let nese zodpovědnost jeho zákonný zástupce, který bude po celou dobu závodu přítomen a je si vědom zdravotního stavu dítěte a bere na vědomí, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Každý závodník starší 18 let si je vědom svého aktuálního zdravotního stavu a závodu se účastní na vlastní nebezpečí.