Jarní Atletický Jindřicháč - závody pro širokou veřejnost

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl SKOK J. Hradec, z.s.

Datum

8.5.2019

Místo

Jindřichův Hradec (sídl. Vajgar, Jáchymova 736)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Otakar Kinšt 606 934 098 kinstota@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr Petr Voldán
Výsledky zpracoval František Lejtnar flejtnar12@gmail.com

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Technická ustanovení

Závodí se dle zvláštních pravidel, která upravuje pořadatel.

Kategorie přípravek je rozdělena do 3 skupin (podle ročníku) a mají v technických disciplínách (dálka, kriket) 2 pokusy, při skoku dalekém se odrážejí z metrového pásma (měří se z místa odrazu). Dále je vložena kategorie pro hendikepované sportovce, kteří mají také 2 pokusy v technických disciplínách (dálka, kriket), při skoku dalekém se odrážejí z metrového pásma (měří se z místa odrazu).

Závodí se v lehkoatletickém čtyřboji, a to ve sprintu (50m/60m/100m), skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem (kategorie přípravek + hendikepovaní) nebo vrhu koulí (2/3/4/5 kg; kategorie od žacta) a střední trati (200m/400m/800m). Pořadí se určuje podle součtu umístění v jednotlivých disciplínách (při shodě rozhoduje umístění ve sprintu, ve skoku dalekém a hodu či vrhu) .

 

Kategorie:

Přípravka I (2012 a mladší) – 50m, dálka, kriket, 200m

Přípravka II (2010 – 2011) – 50m, dálka, kriket, 200m

Přípravka III (2008 – 2009) – 60m, dálka, kriket, 400m

Mladší žactvo (2006 – 2007) – 60m, dálka, koule 2/3kg, 400m

Starší žactvo (2004 – 2005) – 60m, dálka, koule 3/4kg, 800m

Dorost (2002 – 2003) – 100m, dálka, koule 3/5kg, 800m

Junioři (2000 – 2001) – 100m, dálka, koule 3/5kg, 800m

Dospělí (1999 a starší) – 100m, dálka, koule 3/5kg, 800m

Hendikepovaní s mentálním postižením – 60m, dálka, kriket, 200m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu v areálu stadionu od 8,30 hodin.

Startovné

Platí se v závodní kanceláři od 8,30 hodin do 9,30 hodin.

Startovné je 20Kč za závodníka. Členové SKOK J. Hradec startovné neplatí.

Přihlášky

Podávají se emailem (elektronickou poštou) na adresu zpracovatele výsledků (František Lejtnar) na adrese flejtnar12@gmail.com a to do pondělí 6. 5. 2019 do 20,00 hodin. Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, rok narození a vysílající složku přihlašovaného závodníka.

Případně se dá přihlásit na místě v den závodu v závodní kanceláři od 8,30 hodin do 9,30 hodin.

Přes stránky ČAS se nebude dát na tuto akci přihlásit!!

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu. Šatny jsou pouze na převlečení a pořadatel neručí za odložené věci v šatnách ani na tribuně.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v areálu stadionu. Oficiální výsledky budou dostupné na webové stránce Jihočeského krajského atletického svazu www.jckas.cz , nebo na webových stránkách pořadatele www.skokjhradec.cz, případně na požádání zaslány emailem. O zaslání výsledků žádejte od 9. 5. 2019 na adrese kinstota@seznam.cz nebo na adrese flejtnar12@gmail.com.

Výsledky z těchto závodů se neuvádí do databází atletických svazů.

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu závodů na stadionu.

Stravování

V areálu stadionu bude otevřen bufet.

Další informace

Další informace k závodům poskytne ředitel závodu po telefonu nebo emailem.

Závody jsou pro širokou veřejnost všech věkových skupin.

Časový program bude vyvěšen v areálu stadionu v den závodu. Závody začínají v 10,00 hodin a předpokládané ukončení je do 15 hodin, kategorie přípravek po 13. hodině.