2.kolo KP LKAS družstev juniorstva a dorostu

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Mladá Boleslav z. s .

Datum

25.5.2019

Místo

Mladá Boleslav (Městský stadion - U Stadionu 1118, 293 01 Mladá Boleslav)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Vladimír Koudelka atletikamb@volny.cz
Hlavní rozhodčí Karel Hoferek
Řídící soutěže družstev Adam Ovčarik, Petr Šindelář, Roman Málek

Startují

ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Mohou startovat i starší žáci ročník narození 2004 - 2005

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Technická porada:              

Ve VIPu u restaurace v 9:00 hodin převezmou vedoucí družstev přehledy startů k úpravě a odevzdají je do 9:15 hodin.

Všechny sprinty a běhy (mimo závodů na 100m) se běží přímo na čas.

Hod kladivem a hod diskem dorostenek a juniorek proběhne na vrhačské louce poblíž atletického stadionu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na tribuně stadionu od 8:30 hodin.

Přihlášky

od pátku 17. 5. 2019 pouze prostřednictvím webu www.atletika.cz v sekci KALENDÁŘ, do pátku 24. 5. 2019 20. 00 hodin.

Štafety nepřihlašovat – hlásí se v den závodu na kartičkách.

Starty mimo soutěže družstev nebudou umožněny!

Rozcvičování

Běžecké disciplíny na trávě nad stadionem.

Technické disciplíny pod vedením rozhodčích v sektorech.

V hodech a vrzích je zakázáno rozcvičování mimo sektor bez dozoru rozhodčích –       

 porušení tohoto ustanovení bude řešeno okamžitým vyloučením závodníka ze soutěže!

 

Kontrola náčiní

9. 00 – 9. 45 hodin ve skladu náčiní pod tribunou

Šatny

Šatny přístupné v jižní tribuně fotbalového stadionu v omezené kapacitě.

 Pořadatel neručí za případné ztráty.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na tribuně.
 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Kvalifikovaná zdravotní služba bude přítomna na tribuně stadionu.

Časový pořad

sobota, 25.5.2019

Čas Disciplíny
10:00 100 m Jři Rozběh tyč Jři tyč Dci dálka Jky kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři
10:10 100 m Dci Rozběh
10:20 100 m Jky Rozběh výška Jři výška Dci
10:30 100 m Dky Rozběh
10:45 800 m Dci 800 m Jři
10:50 800 m Jky 800 m Dky
11:00 100 m př. Dky dálka Dky koule 6kg Jři oštěp 500g Dky
11:10 100 m př. Jky
11:20 110 m př. Dci
11:30 110 m př. Jři
11:40 100 m Jři Finále
11:50 100 m Dci Finále
12:00 100 m Jky Finále koule 4kg Jky Finále oštěp 700g Dci Finále
12:10 100 m Dky Finále dálka Jři
12:20 400 m Jři výška Jky výška Dky
12:30 400 m Dci
12:40 400 m Jky
12:50 400 m Dky
13:00 2000 m př. Dky
13:05 tyč Jky tyč Dky koule 5kg Dci oštěp 600g Jky
13:10 3000 m př. Jky
13:25 2000 m př. Dci dálka Dci
13:35 3000 m př. Jři
13:55 300 m př. Dky
14:10 300 m př. Dci koule 3kg Dky oštěp 800g Jři
14:20 400 m př. Jky
14:30 400 m př. Jři trojskok Jky trojskok Dky
14:40 200 m Jři
14:55 200 m Dci
15:05 200 m Jky
15:15 200 m Dky disk 1kg Jky disk 1kg Dky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři
15:25 1500 m Jři 1500 m Dci
15:35 1500 m Jky 1500 m Dky trojskok Jři trojskok Dci
15:45 4x400 m Jři
16:00 4x400 m Dci
16:10 4x400 m Jky
16:20 4x400 m Dky

Stravování

OC Kaufland. V průběhu dne bude také otevřena restaurace na stadionu.

Parkování

Parkování na přilehlém parkovišti u Městského stadionu.

Další informace

S ohledem na konečný počet přihlášených závodníků k jednotlivým disciplínám, může časový pořad v průběhu soutěže doznat změn. Ty budou oznámeny rozhlasem na stadionu!