Finále KP LKAS družstev staršího žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Mladá Boleslav z.s.

Datum

8.9.2019

Místo

Mladá Boleslav (U Stadionu 1118, 293 01 Mladá Boleslav)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Koudelka Vladimír atletikamb@volny.cz
Hlavní rozhodčí Karel Hoferek
Technický ředitel Hanuš Zdeněk
Řídící soutěže družstev Jeřábek Petr

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005

Startovat mohou pouze žáci a žákyně registrovaní u ČAS. Je povolen start mladšího žactva ročníku 2006. 

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Hod kladivem proběhne v sektoru u nafukovací haly.

Základní výšky a zvyšování ve skoku vysokém a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závodník může startovat ve třech disciplínách včetně štafety.

Odrazové břevno ve skoku dalekém je 3 metry, pokud to umožňuje vybavení stadionu.

Pokud startuje v technické disciplíně více jak 20 závodníků je omezen počet pokusů na dva a ve finále tři (rozhodnutí je v pravomoci řídícího soutěže).

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 9:00 v tribuně nad cíloou rovinkou.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 26. 8. 2019 do 7. 9. 2019 do 20:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garaži v tribuně v cílové rovince.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně za startem 100 metrů.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na tribuně.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování u skoku vysokého a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Bude po celou dobu v domečku v prostoru cílové rovinky.

Časový pořad

neděle, 8.9.2019

Čas Disciplíny
00:00
10:00 tyč Žci chůze 3000m Žci chůze 3000m Žky
10:15 koule 3kg Žky oštěp 600g Žci
10:40 4x60 m Žky 4x60 m Žci
10:50 60 m Žky Rozběh výška Žci dálka Žky
11:05 60 m Žci Rozběh
11:20 100 m př. Žky koule 4kg Žci oštěp 500g Žky
11:35 100 m př. Žci
11:50 800 m Žky
12:00 800 m Žci tyč Žky
12:10 60 m Žky Finále
12:20 60 m Žci Finále disk 0,75kg Žky kladivo 4kg Žci
12:30 300 m Žky výška Žky dálka Žci
12:40 300 m Žci
12:55 200 m př. Žky
13:05 200 m př. Žci
13:15 1500 m Žky disk 1kg Žci kladivo 3kg Žky
13:25 1500 m Žci
13:40 150 m Žky
13:55 150 m Žci
14:10 4x300 m Žky
14:20 4x300 m Žci