3.kolo KP LKAS družstev nejmladšího žactva - skupina "C"

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Mladá Boleslav z.s.

Datum

19.9.2019

Místo

Mladá Boleslav (U Stadionu 1118, 293 01 Mladá Boleslav)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Prückner Jaroslav atletikamb@volny.cz
Hlavní rozhodčí Pavla Košvancová
Řídící soutěže družstev Šindelář Petr sindelarp@seznam.cz

Startují

ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009

Povolen strart závodníků ročníku 2008 a mladších.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 150 m, 4x200 m, dálka
Atletická přípravka-dívky 50 m, 4x200 m, dálka

Technická ustanovení

Štafety se odevzdají do 14:45 na kartičkách v atletické tribuně.

Ve skupině startují závodníci v jednom z dvojbojů 50 m+dálka, 600 m+kriket a 150 m+dálka a ve štafetě (určí řídící soutěže). V každém kole jsou dva různé dvojboje. Jeden pro chlapce a jeden pro dívky. Pořadí dvojbojů určí řídící soutěže. Závodník musí v základní skupině absolvovat alespoň dva různé dvojboje. Každá disciplína je bodována 40 – 39 – 38 – … – 2 – 1 bod. Štafety jsou bodovány 40 – 36 – 32 – atd. Družstvo tvoří 8 závodníků. Výsledek družstva je dán součtem bodů všech členů družstva ve všech disciplínách. Do finále postupují tři družstva ze skupiny.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 14:30 v tribuně nad cíloou rovinkou.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 9. 9. 2019 do 18. 9. 2019 do 20:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně za startem 10 metrů.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na tribuně.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování u skoku vysokého a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Bude po celou dobu v domečku v prostoru cílové rovinky.

Časový pořad

čtvrtek, 19.9.2019

Čas Disciplíny
15:30 150 m EleH dálka EleZ
16:15 50 m EleZ dálka EleH
17:00 4x200 m EleZ
17:15 4x200 m EleH