Oddílové přebory TJ Jiskra

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

7.5.2019

Místo

Otrokovice

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Prudký Aleš 605 155 155 prudky11@seznam.cz
Ředitel závodu Prudký Aleš
Hlavní rozhodčí Martina Slívová
Lékař Staňková Ivana
Časomíru zajišťuje Remešová Dominika remesovadom@seznam.cz
Výsledky zpracoval Remešová Dominika 605026799 remesovadom@seznam.cz

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Muži 800 m, 400 m př., vrh. tr., vrh. pětiboj
Ženy 800 m, 400 m př.

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v Otrokovicích od 14hodin na hlavní tribuně

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 3.5. do 6.5. 2019

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na stadionu TJ Jiskra. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 7.5.2019

Čas Disciplíny
15:30 800 m M Běh vrh. tr. M Finále vrh. pětiboj M Finále
15:40 800 m Ž Běh
15:45 400 m př. M Běh
16:00 výška Finále
16:05 400 m př. Ž Běh