XIX. Hradecké sportovní hry mládeže 2019

lvíček

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Hradec Králové

Datum

05.06.2019

Místo

Hradec Králové

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Mgr. M. Hanousek
Ředitel závodu Mgr. Z. Horčičková
Hlavní rozhodčí Josef Mareš
Výsledky zpracoval Bc. Jiří Nejman

Startují

ročníky 2002 - 2004
ročníky 2005 - 2007
ročníky 2002 - 2004
ročníky 2005 - 2007

 

Kategorie:

Mladší žákyně a žáci rok narození 2005 a mladší !nejvýše 7. třída a nižší třídy ZŠ!

Starší žákyně a žáci rok narození 2002 a mladší

V každé kategorii smí za jednu školu startovat jedna štafeta a v každé disciplíně pouze jeden závodní. Jednotlivec smí startovat v jedné individuální disciplíně a štafetě. Maximální počet startujících za jednu školu je 40 závodníků. 

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Ustanovení k jednotlivým disciplínám:

Výška: 
- základní výška mladší žákyně - 100 cm
- základní výška mladší žáci - 110 cm
- základní výška žákyně - 120 cm
- základí výšky žáci - 130 cm

- ve všech kategoriích se výška zvyšuje po 5-ti cm

Dálka: v celé soutěži absolvuje každý závodník 3 pokusy

Koule (3, 4kg): v celé soutěži absolvuje každý závodník 3 pokusy

Hod (kriket. míčkem): všichni závodníci absolvují 3 pokusy

Běhy: pořadí bude sestaveno z výsledků jednotlivých běhů

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena pro drobné úpravy v den závodu od 7:30 do 7:45 hodin. 

Přihlášky

!!! DŮLEŽITÉ !!!


Podávají oddíly v elektronické podobně na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 3. 6. 2019 do 15 hodin! Poté již nebudou možné žádné změny nebo opravy.

Šatny

V areálu budovy Sokola.

Výsledky

Bodování podle programu Atletická kancelář 2.
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u závodní kanceláře. 

Časový pořad

středa, 5.6.2019

Čas Disciplíny
08:30 4x60 m Žkm
08:50 4x60 m Žcm
09:10 4x60 m Žky výška Žcm dálka Žkm kriket Žkm
09:30 4x60 m Žci
09:50 800 m Žkm koule 3kg Žky
10:05 800 m Žky výška Žky dálka Žci
10:20 800 m Žcm kriket Žcm
10:35 1500 m Žci
10:50 60 m Žkm koule 4kg Žci
11:10 60 m Žcm výška Žkm dálka Žky
11:30 60 m Žky
11:50 60 m Žci
12:10 150 m Žkm výška Žci dálka Žcm
12:30 150 m Žcm
12:50 150 m Žky
13:10 150 m Žci
13:35 Slavnostní nástup a vyhlášení výsledků závodu.

Další informace

Za bezpečnost žáků zodpovídá v plném rozsahu vysílající škola, dle vyhlášky MŠMT ČR č. 55/2005 Sb. § 7 odst. 2.

Účastníci soutěže nejsou pojištění zvláštní pojistkou proti úrazu ani krádeži. 

Za zdravotní stav, dodržování bezpečnosti a kázně účastníků soutěže odpovídá pedagogický dozor (vedoucí družstva) vysílající školy. 

Doporučujeme všem závodníkům mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny. 

Školy zajistí jako doprovod jednoho učitele pro žáky a jednu učitelku pro žákyně startující v soutěži. 

Pitný režim si zajistí soutěžící sami.