Krajský přebor ÚKAS mladšího žactva a elévstva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Athletic Club Ústí n/L. z.s.

Datum

19.5.2019

Místo

Ústí nad Labem (Masarykova 228)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Pavel Duffek 603155339
Ředitel závodu Miroslav Vachuta 776265167 atletikaul@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Slavomír Durila
Technický ředitel Alexej Lesník 777709837

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, kriket
Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

U mladšího žactva je povolen start ve dvou individuálních disciplínách a štafetě. V kategorii elévů ve dvou individuálních disciplínách a popřípadě štafetě v kategorii mladšího žactva.

Je povolen pouze jeden start u závodníka v běhu na 300 m a delším (nesmí se tedy kombinovat třeba 300 m a 800 m, 300 m a 1500 m či 800 m a 1500 m).

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Vítěz každé disciplíny získává titul přeborníka Ústeckého kraje, závodníci na prvních třech místech obdrží medaili a diplom. K udělení přebornického titulu je třeba, aby v disciplíně a kategorii startovali nejméně 2 závodníci.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru vstupu do hlavní tribuny (vstup z atletické dráhy) od 8:30 hodin.

Startovné

50,- Kč za přihlášeného závodníka. Start mimo soutěž, pouze pro závodníky z jiných krajů, startovné 100,- Kč za disciplínu. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 13.5. do 18.5. 20:00 hodin

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vrhačské louce za malou tribunou.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději do 10:00 hodin předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostřední části hlavní tribuny..

Šatny

Šatny jsou k dispozici v levém křídle hlavní tribuny a to pro závodníky šatna č. 1 a pro závodnice šatna č. 2 Šatny slouží pouze na převléknutí.

Zdravotní služba

Zajišťuje Petr Gondek v označeném prostoru hlavní tribuny

Časový pořad

neděle, 19.5.2019

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žcm Běh dálka Žcm Finále koule 3kg Žcm Finále kriket Žkm Finále
10:10 60 m př. Žkm Běh
10:20 60 m EleH Rozběh
10:40 60 m EleZ Rozběh
11:00 dálka EleH Finále koule 2kg Žkm Finále kriket Žcm Finále
11:05 60 m Žcm Rozběh
11:30 60 m Žkm Rozběh
12:00 60 m EleH Finále výška Žkm Finále kriket EleH Finále
12:05 60 m EleZ Finále
12:10 60 m Žcm Finále dálka EleZ Finále
12:15 60 m Žkm Finále
12:25 800 m Žcm Běh
12:35 800 m Žkm Běh
12:50 600 m EleH Běh
13:00 600 m EleZ Běh kriket EleZ Finále
13:10 150 m Žcm Běh
13:20 výška Žcm Finále dálka Žkm Finále
13:30 150 m Žkm Běh
13:50 1500 m Žcm Běh
14:00 1500 m Žkm Běh oštěp 400g Žkm Finále oštěp 500g Žcm Finále
14:10 300 m Žcm Běh
14:30 300 m Žkm Běh
14:50 4x60 m Žcm Běh
15:00 4x60 m Žkm Běh
15:10 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
podporil_UK_logo_vodorovne_MODRE_RGB4