3.závod Krajského poháru v chůzi MSK

Opava

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

16.5.2019

Místo

Opava (Tyršův stadion, B.Němcové 22)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jana Gellnerová 604938505 sokolopava@tiscali.cz
Hlavní rozhodčí Milan Vacula
Technický ředitel Jaromír Šrek 723540662
Lékař Zdena Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran 604314841
Výsledky zpracoval Jiří Lesák 603772444 sokolopava@tiscali.cz

Startují

ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Dorostenci chůze 2000m
Dorostenky chůze 2000m
Žáci chůze 2000m
Ml. žáci chůze 2000m
Ml. žákyně chůze 2000m
Žákyně chůze 2000m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve velké klubovně budovy městské tělocvičny vedle atletického stadionu od 14,30 hod. – porada, kontrola a oprava přehledu startů

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 5.5. do 14.5. do 20 hodin

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na ochozu stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tělocvičně u stadionu a to v době od 14 hodin do 20 hodin.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

 Zdravotnice Zdena Reichlová bude přítomna v místnosti vedle závodní kanceláře od 14 hodin do ukončení závodů

Časový pořad

čtvrtek, 16.5.2019

Čas Disciplíny
15:00 chůze 2000m Žcm chůze 2000m Žkm chůze 2000m Dci chůze 2000m Dky chůze 2000m Žci chůze 2000m Žky

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky v areálu stadionu není povoleno, brána bude uzavřena..

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.