Cena Města Sušice

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sušice, z.s.

Datum

22.5.2019

Místo

Sušice (Volšovská 42, 342 01 Sušice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef Farták
Hlavní rozhodčí Milada Váňová
Technický ředitel Svoboda Václav 774231753
Hlasatel Tomáš Cihlář
Lékař Zdravotnická služba Vimperk
Časomíru zajišťuje Weber Zdeněk
Výsledky zpracoval Weber Zdeněk

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Dorostenci 100 m, dálka
Dorostenky 100 m, výška, dálka
Atletická přípravka-hoši 60 m, 300 m, 60 m př., dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 300 m, 60 m př., dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 300 m, 60 m př., dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 300 m, 60 m př., dálka, kriket
Juniorky 100 m, dálka
Junioři 100 m, dálka
Muži 100 m, dálka
Ženy 100 m, dálka
Žáci 60 m, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, koule 2kg
Žákyně 60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve stanu na ploše stadionu od 15:00 hodin ve středu 22.5.2019

Vedoucí výprav upřesní starty závodníků, případné škrty do 15:30 hodin 22.5.2019

Startovné

Startovné pořadatel nepožaduje

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.5.2019 do 20.5.2019 do 20:00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na: vedlejší umělé fotbalové ploše nebo v přilehlém lesoparku Luh

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí  před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu od 15.00 do 16:00 hod. před skladem u vedlejší umělé fotbalové plochy. Zvážené a změřené náčiní bude dodáno soutěžícím k příslušné disciplině až před jejím zahájením.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, pouze na převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli umístěné u vchodu v pravé části tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotnická služba se sanitkou bude stát v prostoru vedle kryté tribuny před cílem, zajišťuje Zdravotnická služba Vimperk.

Časový pořad

středa, 22.5.2019

Čas Disciplíny
16:00 60 m př. EleHm 60 m př. EleZm dálka Ž dálka Jky dálka Dky dálka Žky
16:15 60 m př. EleH 60 m př. EleZ kriket EleZm kriket EleHm
16:30 60 m Žcm 60 m Žkm dálka EleH dálka EleZ
16:45 60 m Žci 60 m Žky
17:00 60 m EleHm 60 m EleZm koule 2kg Žkm koule 3kg Žky
17:15 60 m EleH 60 m EleZ
17:30 1. blok vyhlášení dálka M dálka Jři dálka Dci dálka Žci dálka EleHm dálka EleZm kriket EleH kriket EleZ
17:40 100 m M Rozběh
17:55 100 m Ž Finále koule 3kg Žcm koule 4kg Žci
18:05 100 m Jři Finále výška Žky výška Dky
18:15 100 m Jky Finále
18:25 100 m Dci Finále
18:35 100 m Dky Finále
18:45 100 m M Finále
18:55 300 m EleHm 300 m EleZm
19:10 300 m EleH 300 m EleZ
19:30 2. blok vyhlášení

Stravování

V restauraci přímo v přízemí tribuny stadionu, před tribunou venkovní zahrádka. Kavárna též s venkovním posezením je u vedlejšího plaveckého bazénu.